Takläggaren föll tolv meter när skyddsräcket gav vika i januari 2018. Räcket var fäst i betong i husets fasad som inte höll emot tillräckligt bra. 

Nyligen krävdes det ansvariga företaget på en miljon kronor i företagsbot för dödsolyckan. 

Enligt Arbetets sammanställning från 2019 omkom 55 personer i olyckor på jobbet 2018. Fallolyckan som beskrivs ovan är den sjätte av dessa 55 som hittills lett till böteskrav för arbetsmiljöbrott, ytterligare ett fall har prövats i tingsrätt men företaget friades.

Företaget som hade satt upp skyddsräcket har krävts på pengar via strafföreläggande, det betyder att det inte blir någon rättegång om företaget godtar boten. 

Höjd gräns för strafförelägganden

Förra året höjdes gränsen för hur stora belopp som får krävas via strafförelägganden från 500 000 till tre miljoner kronor.

Det har satt spår i rättsfallen om dödsolyckorna från 2018. Utöver takolyckan har böter för säkerhetsrisker som bedömts som arbetsmiljöbrott krävts via strafförelägganden i fyra fall:

Totalt har alltså tio miljoner krävts in via strafförelägganden. 

Dog av syrebrist

I ett fall har böter dömts ut efter prövning i tingsrätt. Det gällde en 20-årig stuveriarbetare i Oxelösunds hamn som miste livet av syrebrist då han saknade skyddsutrustning. Företaget dömdes att betala två miljoner i företagesbot, även en chef dömdes till böter.

Sammanlagt via strafföreläggandena och tingsrättsdom har alltså fem företag hittills krävts på tolv miljoner kronor för sex dödsfall från 2018. I fyra av de fallen var de omkomna endast 20-25 år gamla.

Domen om olyckan i Oxelösund är dock överklagad till hovrätten och ska prövas nästa höst.

Ytterligare en olycka har prövats i tingsrätt men den gången friades företaget. Domen är överklagad men har ännu inte prövats i hovrätten. 

43 av 55 fall ej arbetsmiljöbrott

Förundersökningar om fem dödsolyckor från 2018 pågår ännu i mitten av september 2021, det är alltså oklart om det kan komma att utkrävas ansvar för arbetsmiljöbrott.

I 43 av 55 fall från 2018 står det däremot klart att det inte kommer riktas krav för arbetsmiljöbrott mot något företag.

I vissa fall har det aldrig inletts någon förundersökning. Det kan bero på att det rör sig om trafikolyckor utan misstanke om arbetsmiljöbrott eller att det tidigt visade sig att det inte fanns någon med arbetsmiljöansvar.

Men i de flesta fall har förundersökningar om arbetsmiljöbrott inletts och sedan lagts ned. Åklagare har bedömt att det inte går att utkräva ansvar av någon arbetsmiljöansvarig och/eller att det inte funnits brister bakom olyckorna.

Under 2017 inträffade 49 dödsolyckor, fyra av dem ledde till fällande domar för arbetsmiljöbrott.