Att komma till rätta med fusket inom hemtjänsten och andra delar av välfärden är nödvändigt.

Skattepengar slösas bort, kvaliteten äventyras och villkoren för de anställda försämras.

Men när det gäller anställningsvillkor måste kommunerna först sopa rent framför sina egna dörrar. Kommunerna har störst andel osäkra anställningar på arbetsmarknaden, och nu krävs mål om trygga jobb.

Fusk och anställdas villkor

I flera artiklar har Arbetet och Kommunalarbetaren uppmärksammat fusket inom hemtjänsten med utgångspunkt i boken Hemtjänstmaffian. Det är en angelägen granskning. Inte minst eftersom det går en rak linje mellan fusket och de anställdas villkor.

Skattepengar hamnar i fickorna på kriminella, och samma pengar bidrar till att människor utnyttjas på arbetsmarknaden. Men när vi diskuterar fusket och konsekvenserna för villkoren för de som arbetar inom välfärden måste vi också rikta blicken mot hur kommunerna är som arbetsgivare. Villkoren är sämre i de privata företagen, men kommunerna är inte på något sätt några föredömen.

I en aktuell undersökning har LO-distriktet i Stockholms län utifrån 13 nyckeltal rankat hur bra länets kommuner är som arbetsgivare. Anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro har analyserats. Av de arbetare som är anställda i någon av kommunerna i Stockholms län är var tredje timavlönad. I ett par kommuner är uppemot hälften timavlönade.

Osäkra anställningsvillkor är norm inom flera arbetaryrken i de flesta av länets kommuner. Personliga assistenteter och vårdbiträden är de yrkesgrupper där det är vanligast förekommande. I genomsnitt är drygt sex av tio är timavlönade. De är också i mycket låg grad heltidsanställda. I genomsnitt har färre än var femte en heltidsanställning.

Ansvaret för att stävja fusket inom välfärden ligger hos våra politiker, men lika viktigt är att de tar ansvar för att förbättra villkoren för sin egen personal

Mirja Räihä

Offentlig sektor borde vara föredöme

Viktig verksamhet som drivs i kommunal regi är alltså en plats som där framför allt kvinnor utnyttjas. Offentlig sektor borde vara ett föredöme som arbetsgivare, i stället är det tvärtom. Kommunerna är den sektor som har störst andel osäkra anställningar.

Eftersom de osäkra anställningsvillkoren framför allt finns inom yrken som handlar om att ta hand om människor, där kontinuitet är viktigt, blir kvaliteten i välfärden lidande. Barn, äldre och människor med funktionsvariation får ständigt möta nya ansikten.

Kompetensförsörjningen, redan i dag en utmaning på många håll, hotas av att unga människor väljer bort denna typ av yrken och kommunen som arbetsgivare. Det är lätt att först då många anställda får svårt att leva på sin lön och i slutändan får pensioner som inte går att leva på.

Politisk vilja kan trygga jobb

Ansvaret för att stävja fusket inom välfärden ligger hos våra politiker, men lika viktigt är att de tar ansvar för att förbättra villkoren för sin egen personal.

Ett viktigt resultat av vår undersökning är att det är stora skillnader mellan kommunerna. Att det med politisk vilja går att erbjuda trygga jobb visar exempelvis Södertälje, där endast tio procent är timavlönade.

Vi vill att kommunerna ska anta mål om att minst 90 procent av jobben i kommunerna ska vara tillsvidaretjänster och att en lika hög andel ska vara heltider.

Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i upphandlad verksamhet. Förutom att säkra kvaliteten i välfärden och skapa goda arbetsvillkor, skulle ett genomförande av målen innebära ett stort steg framåt för jämställdheten.  

Läs granskningen #Hemtjänstfusket