Förutom polisanmälningar mot 12 företag anmäler kommissionen även 35 företag till Arbetsmiljöverket.

Dessutom informerar den Byggnads om 20 företag som har kollektivavtal men som inte följer dessa genom att betala för låga löner.

Byggmarknadskommissionen, som finansieras av parterna och företag inom byggbranschen, presenterar resultatet av sin genomgång på DN debatt.

”Eländiga förhållanden”

”Det handlar om skattebrott, brott mot arbetsmiljölagstiftning och att löner inte utbetalas på det sätt som man kommit överens om. Det finns tyvärr många exempel på byggnadsarbetare som tvingats betala tillbaka delar av sin lön, bo under eländiga förhållanden och arbeta orimligt långa arbetspass.”, skriver kommissionens ordförande Stefan Attefall och ledamoten Ann-Marie Begler i debattartikeln.

Fokus har legat på byggföretag från Östeuropa med verksamhet i Sverige. Från ett representativt urval av företag hävdar kommissionen att fler än 80 procent av de företagen bryter mot lagar och/eller kollektivavtal.

Det skulle, enligt debattartikeln, innebära att det finns omkring 800 fuskande företag från Östeuropa på den svenska byggmarknaden.