Unga Örnar är hela arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och delar arbetarrörelsens värderingar. Varje dag kämpar vi för en jämlik barndom och skapar en meningsfull fritid för barn i socioekonomiskt svaga områden men även för barn från socioekonomiskt starka hem.

I Unga Örnar får dessa grupper möta varandra; på läger, i en fritidsgård, i en demokratiklubb eller på läxhjälpen. Vi är experter på barn och ungas situation i Sverige och har några medskick till Socialdemokraternas nästa ledning, oavsett vilka det blir.  

Vi på Unga Örnar har många gånger påtalat att barn- och ungdomsperspektivet är bristfälligt i svensk politik, utan en tydlig färdriktning för framtidens demokratiska medborgare.

Vill ta bort barnkonvention som lag

På den högerkonservativa sidan finns det ingen färdriktning men en välarbetad plan för att barn ska sluta vara hela Sveriges ansvar och i stället bli enskilda familjers åtagande.

Utöver att de vill ta bort barnkonventionen som lag vill de dessutom ta bort flerbarnstillägget och även barnbidraget, som är en del av välfärden.

Vidare riskerar en fortsatt marknadsutsatt skola och vinster i välfärden göra det omöjligt att uppväga klasskillnader som i förlängningen gör att de utjämnas. Hotet om marknadshyror hänger kvar, vilket hade gjort att unga hade fått det ännu svårare att få en första bostad. 

Marknadsskolan måste dö

Ungdomar suktar efter ett första jobb och det har inte gjorts tillräckligt för att ge unga en chans till en första arbetslivserfarenhet att sätta upp på sitt CV. Många unga som lyckas få jobb får det via den nya gig-ekonomin utan trygga anställningsvillkor eller möjlighet till åsikt om sina arbetsförhållanden.

Utöver detta fortsätter bostadskrisen att förvärras på flera håll i Sverige med ungdomar som tvingas in på en andra-, tredje- och ibland även en fjärdehandsmarknad för att kunna få en bostad. 

Föreningslivet behöver få möjligheter att kunna bära den svenska demokratin genom sina aktiviteter. Kollektivtrafiken behöver vara avgiftsfri för att alla barn ska kunna ta sig till skolan eller sina fritidsaktiviteter, skolan behöver uppväga klasskillnader och vara kompensatorisk – marknadsskolan måste dö.

Sverige är en humanitär stormakt, men på reträtt. För att fortsatt vara ett solidariskt, jämlikt och hållbart land behöver den jämlika barndomen komma först

Unga Örnar

Vinsterna i välfärden behöver upphöra, det ska aldrig var lönsamt att utnyttja människors behov i Sverige. Arbetstillfällena för våra ungdomar behöver öka i socialt utsatta områden och deras anställningsvillkor vara trygga. Röster från områden som drabbats hårt av gängkriminalitet, missbruk eller utanförskap behöver hörsammas och tas i särskild beaktande i det nya samhällsbygget.

Barn och unga ska veta att i Sverige gör vi allt för att nå de åtaganden som vi förbundit oss till i Parisavtalet och ge nästa generation en planet de kan leva på. Aldrig någonsin har barn och ungas framtid varit så beroende av beslut som fattas av vuxenvärlden. S-ledningen måste våga ta obekväma beslut som ger barn och unga framtidstro.  

Ta på ledartröjan, S

Barnkonventionen blev lag första januari 2020. Det är ett golv för barns rättigheter i Sverige. I åratal förde Unga Örnar samtal med bland annat Socialdemokraterna för att få till den som lag.

Nu ber vi nästa S-ledning att ta på sig ledartröjan vad gäller barn och ungdomars rättigheter för att bygga ett Sverige där alla människor är lika mycket värda och alla ges möjligheten att utvecklas till att bli vad de än drömmer om att bli.

Olof Palme sade: ”Jag menar att den enda verkligt praktiska anknytningen till framtiden vi har, det är barnen. För det är i dem man ser framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället. Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn, utan våra gemensamma barn – alla barn. Och därför ska barnen sättas i förgrunden”.

För så är det. Det är våra gemensamma barn och unga, nu behöver Socialdemokraterna sätta barn och unga i förgrunden. Sverige är en humanitär stormakt, men på reträtt. För att fortsatt vara ett solidariskt, jämlikt och hållbart land behöver den jämlika barndomen komma först. Det kommer i längden ge oss ett jämlikt samhälle.