När Stefan Löfven, Ardalan Shekarabi och LO-ordföranden Susanna Gideonsson bjöd in till en digital pressträff i dag så kunde de berätta om ett litet systemskifte. Jo, faktiskt. När regeringen nu vill höja taket i sjukpenningen (från 821 kronor per dag till 1 027 kronor per dag) så är det ett brott med hur man från politikens sida brukar hantera sjukförsäkringen. Och de sjukskrivna.

Sjukförsäkringarna är knutna till det så kallade prisbasbeloppet och för att höja taket – och på så sätt se till att ersättningarna från försäkringen inte halkar efter de generella löneökningarna – krävs ett aktivt beslut. Och några sådana beslut tas inte särskilt ofta. Det har gjort att många aldrig kan räkna med att få 80 procent av sin lön om man blir sjuk.

Det har skapat en efterfrågan på privata försäkringar, inte minst bland svenskar i tjänstemannayrken. Samtidigt har alla löntagare, år ut och år in, betalat för bättre sjukpenning utan att faktiskt få det.

Enligt lagen ska arbetsgivare genom sociala avgifter i arbetsgivaravgiften finansiera trygghetsförsäkringar, som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är en del av vår lön men den betalas till kollektiva försäkringar i stället för direkt till oss. Men när politikerna sänkt de sociala avgifterna i arbetsgivaravgiften så har man i stället höjt löneavgiftsdelen. Det är en smygskatt som gör att arbetsgivaravgiften ligger på samma nivå, år efter år.

Löneavgifterna inte kopplade till någon särskild försäkring och det gör att pengarna kan gå direkt till statskassan i stället för in i socialförsäkringssystemet. Under regeringen Reinfeldt gjorde inbetalningarna till socialförsäkringarna så att statens kassakista förstärktes med 300 miljarder kronor. Samtidigt försämrade Moderaterna trygghetssystemen och överskotten användes för att finansiera Anders Borgs stora skattesänkningar. Så har det fortsatt under Magdalena Anderssons fögderi, om än inte i samma omfattning.

Att regeringen nu vill höja inkomsttaket i sjukförsäkringen är alltså en strukturreform på riktigt. Det kommer stärka ekonomin för sjukskrivna löntagare. Det är också ett avsteg från en modell där löntagare betalar skattesänkningar med ökad otrygghet. Det kan göra mycket för legitimiteten för den generella välfärden.

Dagens besked löser inte alla problem med sjukförsäkringen. Det är fortfarande så att en av åtta som söker hjälp hos socialtjänsten egentligen är sjukskriven. Det är fortfarande så att Försäkringskassan är för hårda när de bedömer arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Men det regeringen presenterade i dag är, trots allt, är ett steg mot ett mer jämlikt och mer anständigt Sverige.