Förtidsröstningen i kyrkovalet har nu startat. Sveriges största folkrörelse går till val för att ta beslut om vilken riktning Svenska kyrkan skall gå de närmaste åren.

Vi som kan rösta är de som är medlemmar i svenska kyrkan. Vi är närmare sex miljoner som nu har möjligheten att påverka Svenska kyrkans framtid.

För socialdemokraterna är tanken på en folkkyrka där mänskliga rättigheter är i fokus central och där alla medlemmar vet att de har en möjlighet att delta på samma villkor

Strukturell diskriminering

Under lång tid har män som inte klarar av att acceptera kvinnliga präster fått välja att inte arbeta med kvinnor. Vi socialdemokrater kan inte längre gå med på att Sveriges största organisation ska få fortsätta med en sådan sanktionerad strukturell diskriminering. 

Att människor ska vara lika inför lagen är en central fråga för Socialdemokraterna. På samma sätt som den strukturella diskrimineringen gentemot kvinnor har tillåtits i den svenska kyrkan, har den även tillåtit anställda att aktivt välja bort att viga par enbart på grunden att det är fel kön på dem som gifter sig. Det är något som Socialdemokraterna inte längre kan acceptera. 

Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

Rösta för en kyrka som är stark och progressiv, en svensk kyrka som tar ansvar för att motverka diskriminering, säkerställer anställdas arbetsvillkor och är en bastion som vilar på mänskliga rättigheter

S-kandidater i kyrkovalet

Arbetsmiljön viktig fråga

När ett parti som Socialdemokraterna går till val ser vi alltid till frågor som rör arbetsmiljön. Vi har tidigare i texten tagit upp problemet när kyrkan som arbetsgivare tillåtit anställda präster att diskriminera medarbetare på grund av kön, och att anställda präster tillåts att vägra göra sitt arbete på grund av sina fördomar.

En annan fråga är de krav som ställs när svenska kyrkan hyr in företag för renoveringar och byggnationer. Här är vi glasklara.

När arbete utförs i kyrkan skall det vara svenska villkor som gäller. Det innebär att när man tar in firmor och underleverantörer skall det vara företag som ger anställda schysta villkor.

I dag pågår en diskussion i svenska kyrkan om att en del av det egentliga arbetet som gör kan lösas med ideella krafter. Här är vi socialdemokrater tydliga. Vi välkomnar människors vilja att vara delaktiga i det viktiga arbete som svenska kyrkan genomför.

Kan inte ersätta yrkeskompetens

Vi vet också att de ideella krafter aldrig kan ersätta anställd personal fullt ut. Vi behöver kyrkvaktmästare, kyrkomusiker och andra personalgrupper.

De ideella krafterna tillför mycket till kyrkans verksamhet men kan aldrig fullt ut ersätta yrkeskompetensen som finns i svenska kyrkan.

Vi vill uppmana alla som kan att gå och rösta i kyrkovalet. Rösta för en kyrka som är stark och progressiv, en svensk kyrka som tar ansvar för att motverka diskriminering, säkerställer anställdas arbetsvillkor och är en bastion som vilar på mänskliga rättigheter.