Här har vi Sverige. Trygghetssystemen och välfärden är från 1970-talet, bostäderna från 1960-talet och järnvägarna är ofta bra mycket äldre än så.

Här har vi ett land som behöver nya lärare, sjuksköterskor, byggnadsarbetare, vägar, hem och skolor. Det behövs satsningar på utbildning, på arbetsmarknadspolitik, på vägar och sjukvård för att bara ­nämna något.

Ett land i skriande behov av investeringar men där regeringen i går aviserade att skatterna ska sänkas med 10 miljarder kronor. Mer pengar i plånboken för vanligt folk, lovade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.

– När hushållen börjar använda de här pengarna, så kommer det att stimulera efterfrågan i sin helhet, och också skapa fler jobb.

Dessutom vill regeringen göra det billigare att vara med i a-kassan och förstärka skattelättnaden för de som får sjuk- och aktivitetsersättning.

Rusta Sverige

Stärk yrkesprogrammen på gymnasiet, inrätta statliga stöd för kommuner som bygger nya äldreboenden, förbättrade tågförbindelser i Sverige och till grannländerna och satsningar på vägunderhåll är några LO-förslag för att rusta landet inför kommande kriser.

I en annan del av Stockholm presenterade LO ungefär samtidigt sina krav på höstbudgeten. Några önskemål om skattesänkningar fanns inte, däremot en vädjan om att gasa Sverige ur pandemin.

Det kommer kosta förstås, men precis som LO-ordföranden Susanna Gideonsson slog fast så ”kostar det multum att ha så många människor i långtidsarbetslöshet”.

Frågan är hur regeringen kommer svara på det.

Släpp inte gaspedalen

När Magdalena Andersson i förra veckan presenterade det ekonomiska läget var det några saker som kan få en att fundera. De historiskt stora satsningar som finansministern utlovat beror i huvudsak om att staten kan spendera lite mer för att konjunkturen förbättras. 7 procents arbetslöshet tycks nu anses vara en okej nivå.

Hur ska man annars förklara att regeringen redan nästa år tycker att statsskulden ska vara lika låg som innan pandemin? Hur kan överskott i statsfinanserna motiveras i det här läget?

Redan innan pandemin krävde bland andra LO-ekonomerna att staten skulle sluta betala av på den krympande statsskulden och i stället öka de offentliga utgifterna för att bygga Sverige starkare. Precis det hände under 2020 men att släppa gaspedalen nu håller inte.

Närmare 200 000 personer har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen över 12 månader. Ska vi ha det så? Kommunsektorn måste öka sina intäkter med uppemot 90 miljarder för att klara att upprätthålla den nivån som välfärden höll när corona nådde Sverige. Tyckte vi att det var bra nog?

Svaret är givetvis nej och det måste – precis som Susanna Gideonsson sa i går – faktiskt synas i höstbudgeten.