Det var en spretig önskelista som under onsdagen kom från LO-borgen inför höstbudgeten. 

Tydligt var att klimatfrågan var mer närvarande än vanligt. Investeringar som ska göra det lättare för de med lägre inkomster att kunna bygga klimatsmarta småhus och en skrotningspremie på 10 000 kronor för att fler ska kunna köpa miljöbättre bilar.

På listan fanns också statligt stöd till kommuner som bygger bra äldreboenden. Krav på företag som får 5g-licenser att de ska säkerställa bra täckning i alla delar i Sverige med fast befolkning. Och att Norrbotniabanan byggs. 

– Det är dags att växla upp och det rejält. Ut ur pandemin och in i framtiden. Pandemin blottlade allvarliga fel i vårt samhällsbygge, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson och nämnde välfärden, socialförsäkringen och infrastruktur som exempel på områden där det brustit. 

Oklart vad det kostar

LO har inte räknat på hur mycket allt detta skulle kosta. 

– Men vi skulle förlora på sikt om vi inte gör de här investeringarna nu. Sverige behöver ökade investeringar.

På frågan om vad som står högst upp på önskelistan svarar LO:s ordförande Susanna Gideonsson en politik för full sysselsättning. Vägen mot fler jobb stavas enligt henne ökade offentliga investeringar.

– Att människor går arbetslösa kostar pengar varje dag. 

Mer pengar till Arbetsförmedlingen

För att nå dit ställer LO flera krav på regeringen när det gäller jobbpolitiken.

Mer pengar till Arbetsförmedlingen, bland annat för att få fler deltagare i arbetsmarknadsutbildningar.

Därtill vill organisationen att det ska bli lättare att få studie- och yrkesvägledning genom hela livet och att det införs ett nytt studiestöd till anställda som byter bana och utbildar sig till ett bristyrke. 

Reformutrymme på 74 miljarder

Under förra veckans budgetmöte på Harpsund sade finansminister Magdalena Andersson (S) att det finns ett reformutrymme på 74 miljarder kronor. 

– Det är bra att det finns ett reformutrymme men om det är tillräckligt har vi ingen aning om. Vi vet ännu inte hur pengarna är fördelade, säger Susanna Gideonsson.