Ett vårdbiträde i Stockholm, en frisör i Småland och en snickare i Skåne har alla slutat på sina jobb utan att få den semesterersättning de då haft rätt till, enligt fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd.

Och dessa tre är inte ensamma.

LO-TCO Rättsskydd har under juni och juli stämt företag i nio fall där anställda inte fått ut sin semesterersättning när anställningarna avslutats. Beloppen varierar från 1400 kronor till ett köksbiträde, till vårdbiträdets krav på nästan 60 000 kronor.

Sammanlagt krävs de nio arbetsgivarna på drygt 160 000 kronor i bara semesterersättning, i de flesta fall krävs även andra löner och ersättningar som inte betalats ut.

– Det vanliga är att man tjänar in semester i förväg. Det medför att man har inarbetade semesterförmåner och i de allra flesta fall finns det semesterförmåner kvar när man slutar på ett jobb, säger Linn Munthe, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Hon konstaterar att de exakta villkoren varierar.

– Det finns olika regler i olika kollektivavtal. Så det gäller att hålla koll på vad som gäller i det enskilda fallet.

Men en grundregel är att semesterersättningen ska betalas senast en månad efter att anställningen avslutats, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

I de fall där LO-TCO Rättsskydd stämt under sommaren krävs företagen på mellan 10 000 och 60 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.

Här är regler som är bra att koll på när man slutar en anställning:

  1. Rätt till betalda semesterdagar tjänas vanligen in efterhand som man jobbar. När man slutar har man därför ofta jobbat ihop till viss betald ledighet som man ännu inte utnyttjat. Då har man rätt till ersättning för sådana semesterdagar som man tjänat ihop till under pågående och tidigare år. Exakt hur antalet dagar och ersättningen beräknas varierar med anställningsform och kollektivavtal.
  2. Enligt semesterlagen ska ersättningen betalas ut utan oskäligt dröjsmål och normalt sett senast en månad efter att anställningen upphört.
  3. När man har betald semester får man lite mer betalt än sin vanliga lön. Hur den semesterlönen beräknas varierar. Man kan få ett extra påslag, ett semestertillägg, på sin vanliga lön eller få betalt med en viss procent av sin totala lön under intjänandeåret. Även semesterersättning som betalas för återstående semesterdagar när man slutar en anställning ska beräknas på motsvarande sätt.
  4. Om inte ersättningen betalas ut enligt reglerna har du rätt att kräva inte bara den utan även skadestånd för brott mot semesterlagen i efterhand.
  5. Det finns inte alltid rätt till ersättning. Om du har fått ta semester i förskott kan du också hamna i situationen att det är du som blir återbetalningsskyldig till arbetsgivaren när anställningen upphör.
  6. Vid vissa kortare anställningar kan man avtala om att semesterersättning ska betalas ut löpande, i stället för att man tar ut semesterledighet. Det ska då framgå av lönespecifikationerna vilket belopp som är semesterersättning.