Fackförbundet Byggnads har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begär 34 miljoner kronor i skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

– Det här är en stor stämningsansökan, ändå ser vi bara toppen på isberget. Det här borde bli en väckarklocka för alla seriösa aktörer i branschen, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare, i ett pressmeddelande.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm och Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Enligt Byggnads granskning har lönen legat på 67 kronor i timmen, mindre än hälften av de 183 kronor som det ska vara enligt kollektivavtalet. Företaget har inte heller betalat ut avtalsenlig övertidsersättning, traktamente, semesterersättning eller pensionsavgifter till de anställda.

Sammanlagt rör det sig om 200 000 timmars arbete under åren 2019 och 2020. Under den här tiden har de anställda också arbetat mer övertid än vad som är tillåtet och de har arbetat 10 helgdagar utan helgersättning.

– Det är skandal att kriminella fortfarande kan utnyttja byggnadsarbetare på det här viset. Det är förfärligt för de som drabbats och förstör för seriösa företag i Sverige, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Tidigare granskade

APM Construction SIA har inga medlemmar i Byggnads men har genom sitt medlemskap i Byggföretagen varit bundna av det svenska kollektivavtalet fram till november förra året. De har också granskats tidigare av Stoppafusket.nu. År 2013 tjänade de 23 anställda endast 38 kronor i timmen.

Företaget har både före och efter detta varit verksamma i Sverige, främst i Skåne, och har verkat som underentreprenör åt stora svenska byggbolag som Peab och Midroc. De har även jobbat för Skanska i flera stora projekt.

Hur ser ni på ert ansvar att anlita seriösa underentreprenörer?

– Det är självklart så att alla som är verksamma på våra arbetsplatser ska sköta sig, följa svenska kollektivavtal och betala skatter, det är ett absolut krav, säger Olle Rundgren, pressansvarig på Skanska till Arbetet.

Sedan november 2020 omfattas inte APM Construction SIA av Byggnads kollektivavtal och Olle Rundgren påpekar att företaget sedan början av det här året är spärrat i Skanskas system. Att företaget trots detta har arbetat för Skanska, både på Eon:s huvudkontor och Hyllie terass, under 2021 förklaras med att avtalen redan var slutna och godkända av Byggnads.

”Självklart extremt om det är så”

Vad krävs för att ni ska häva ett avtal, enligt Byggnads uträkningar har de anställda tjänat 67 kronor i timmen?

– Självklart är det allvarligt och självklart är det extremt om det är så. Skulle vi få svart på vitt att lönerna legat på den nivån så skulle det kunna vara skäl att häva ett avtal, säger Olle Rundgren.

Känner ni er trygga med att de kontroller som ni gör är tillräckliga?

– Vi gör alltid noggranna kontroller innan ett företag läggs in i vårt system, men om någon ger sig katten på att fuska så är det klart att det går. Det är så många inblandade och väldigt många som måste vara på tårna.

Arbetet har sökt APM Construction SIA för en kommentar.

(Texten är uppdaterad.)