42 miljoner i oredovisade inkomster och löner.

Det var ett av resultaten när Skatteverket granskade 259 nagelsalonger mellan 2019 och 2020.

50 av dessa kontrollerades på djupet och endast två av dessa hade inga fel alls.

– Vissa av salongerna drevs inte ens som företag utan av privatpersoner som hittar sina kunder via Facebook. Det är möjligt att inte alla i branschen känner till vilka krav som gäller för att driva näringsverksamhet i Sverige, säger Magnus Winberg, nationell samordnare och den som lett kontrollen, i ett pressmeddelande.

Oredovisade löner och intäkter

Skatteverket kunde också konstatera att nagelsalongerna sammanlagt hade oredovisade intäkter på 24,1 miljoner kronor och även oredo­visade löner på 17,8 miljoner kronor.

– Av det vi såg pekar mycket mot att det finns exploatering av arbetskraft inom nagelvårdsbranschen, säger Magnus Winberg.

Av de 50 företag som granskades djupare har 20 brottsanmälts.