Det är självklart att många mänskor på landsbygden och i de mindre tätorterna blir väldigt besvikna, ledsna eller rent av arga när viktig service försvinner från hemorten.

Om det också märks i den närmaste tätorten genom att annan service försvinner/försämras och man ser tomma butiksfönster och lokaler kan besvikelsen öka ytterligare. 

I värsta fall resulterar den i att man får en allmän misstro mot framtiden och bland annat politikens möjligheter att bidra till en positiv förändring.

Bankservice inte mindre viktig

Bankservicen är inte mindre viktig i dag än när alla inhemska banker fanns överallt i våra kommuner och tätorter. I slutet av 1920-talet kunde man notera nästan 500 lokala sparbanker.

I dag är de knappt 60 till antalet, med dominans i södra Sverige. Enligt Svenska bankföreningen hade vi 1992, när embryot till Swedbank såg dagens ljus, 106 olika bankföretag i landet. 2019 hade det ökat till 125. 

Utländska bank-AB och utländska bankers filialer stod för en väsentlig del av ökningen eller från 6 stycken till 37 men Sverige har genom ny lagstiftning haft en ökning från 9 till 41 bank-AB under samma period.

Ökningarna har dock inte märkts särskilt mycket på landsbygden vare sig fysiskt eller finansiellt

Varje hushåll har från tid till annan stort behov av goda ekonomiska råd och kanske ett lån till en ny eller förbättrad bostad.

De växande antalen småföretag på landsbygden har ett kontinuerligt behov av förtroliga och nära bankkontakter för att utveckla sin verksamhet.

När den storbank som varit kvar allra längst på landsbygden – Handelsbanken – inom kort lägger ned cirka hälften av de drygt 380 lokala bankkontoren minskar landsbygdens bankservice återigen.

Finns seriösa lokala banker

De stora affärsbankerna påstår att servicen blir bättre när lokalkontoren läggs ned och nättjänsterna ökar men i verkligheten verkar det vara viktigare att minska kostnader och öka vinsterna än att fungera som samhällsbyggarbanker i hela landet. 

Det finns dock seriösa lokala banker kvar utanför storstäderna, främst Länsförsäkringar Bank och de lokala sparbankerna.

Att dra nytta av och bidra till att utveckla och stärka dessa lokalt trogna banker är en prioriterad arbetsuppgift för det nationella banknätverk som några kommuner i Värmland och Dalarna startade för några år sedan.

Våra vanliga bankärenden kan många (men inte alla) säkert sköta via sin hemdator men viktiga ekonomiska och juridiska frågor vill vi helst sköta i samarbete med kunniga och väl kända personer med stort förtroende

21 politiska företrädare

Vill ta fram nya modeller

Vi arbetar från nätverkets del med att ta fram nya modeller för att försöka bidra till att återupprätta och stärka de lokala bankernas roll på landsbygden.

Vi är nämligen övertygade om att de banker som har lokal närvaro inte bara kan fungera som förmedlare av för landsbygden livsviktiga finansiella tjänster utan också genom sin gedigna lokala kunskap kan stärka det lokala näringslivet.

Det främjar start av nya företag inom åtskilliga branscher och stimulerar fler att ikläda sig rollen som entreprenör. Allt detta stärker samtidigt hushållens framtidstro. 

Kring lokala sparbanker och LF-banker har vi många sådana bevis från Norrbotten till de södra landskapen och sparbanken Syd i Ystad.

Att ha en seriös bank i människors närmiljö ser vi som en strategiskt viktig service, lika viktig som livsmedelsaffärer, lågstadieskolor, drivmedelsmackar och Arbetsförmedlingskontor. 

Lokala banker slår jättarna

Våra vanliga bankärenden kan många (men inte alla) säkert sköta via sin hemdator men viktiga ekonomiska och juridiska frågor vill vi helst sköta i samarbete med kunniga och väl kända personer med stort förtroende.

Där är lokala banker vinnare med hästlängder före de stora jättarna.

Att sköta sådana förhandlingar digitalt eller via tillfälliga lokala möten kan inte mäta sig med tilltron till lokala banker väl förankrade i orter på landsbygden.

Vi vill från banknätverkets sida pröva flera nya lösningar för en efterfrågad finansiell service där hushåll och småföretag får de kvalificerade tjänster som i dag endast erbjuds storstäder och större tätorter.

Våra önskemål ser vi som ett led i att skapa ett mer hållbart samhälle som tillvaratar alla de resurser och kunskaper som landsbygden och små tätorter har i överflöd.

Vi hoppas att våra förslag får ett aktivt stöd av alla dem som vill utveckla hela Sverige! Vi efterlyser ett aktivt stöd från inte minst regering och riksdag. Vi menar att landsbygden helt enkelt inte kan utvecklas utan trovärdiga och offensiva lokala banker!

Undertecknas

Mathias Lindquist, Kommunalråd (S) Munkfors kommun

Linda-Marie Anttila, Kommunalråd (S) Hofors Kommun

Per Lawen, Kommunalråd (S) Forshaga Kommun

Tomas Pettersson, Oppositionsråd (S) Hagfors Kommun

Kjell Tenn, Kommunalråd (C) Älvdalens Kommun

Malin Svanholm, Kommunalråd (S) Kramfors Kommun

 Lars Gunnar Nordlander, Kommunalråd (S) Härjedalens Kommun

 Hans Jildesten, Kommunalråd (S) Storfors Kommun

 Åsa Hååkman-Felth, Kommunalråd (S) Filipstads kommun

 Malin Hagström, Kommunalråd (S) Grums Kommun

 Hans Unander, Kommunalråd (S) Malung-Sälen Kommun

 Marie Pettersson, Kommunalråd (S) Älvkarleby Kommun

 Tomas Mörtsell, Kommunalråd (C) Storuman Kommun

 Lennart Gustavsson, Kommunalråd (V) Malå Kommun

 Andreas From, Kommunalråd (S) Åsele Kommun

 Nicke Grahn, Kommunalråd (L) Dorotea kommun

 Stefan Carlsson, Kommunalråd (S) Svenljunga Kommun

 Kjell Öjeryd, Kommunalråd (V) Sorsele Kommun

 Annika Andersson, Kommunalråd (C) Vilhelmina kommun

 Peter Jonsson, Kommunalråd (S) Torsby Kommun

 Ola Wigg, Kommunalråd (S) Nordanstigs Kommun