Under tisdagen röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska få kalla sig undersköterska.

I dag har undersköterskor i landet olika utbildningsnivåer och för att säkerställa kompetensen införs därför en skyddad yrkestitel för yrket.

– Det är superbra att det äntligen blir lika för alla. Vår status höjs och det tror jag också kan gynna löneutvecklingen, säger Marie Wiberg som har arbetat som undersköterska på ett äldreboende i Västerås.

2019 tog hon och hennes arbetskamrat Jenny Klingstam initiativ till Undersköterskeupproret för att uppmärksamma undersköterskors arbetsvillkor. Innan pandemin arrangerades demonstrationer och politiker uppvaktades.

– Det jobbigaste är arbetstiderna och bemanningen. Det måste till en höjd bemanning för att vi ska orka. Nu finns det riktade statsbidrag som jag innerligt hoppas att kommunerna använder till just bemanning i stället för att täcka andra hål, säger Marie Wiberg.

Själv jobbar hon varannan helg och söndagarna under jobbhelgerna är uppdelade i två pass; mellan klockan 7 och 12 och sedan mellan klockan 16 och 20.30.

– Det är väldigt slitigt. Jag bor nära jobbet så jag hinner hem en stund, men jag har kollegor som inte har möjlighet att åka hem under den tiden.

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. 

Förutom en förhoppning om ökad status spår Marie Wiberg att en framtida yrkeslegitimation också kan förbättra kvaliteten.

– Sjuksköterskor som missköter sig kan mista sin legitimation. Om detsamma kan hända undersköterskor så kanske fler blir mer noggranna i sitt arbete.

Tidsplanen

Efter 1 juli 2023 så får endast den med bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda yrkestiteln undersköterska titulera sig som undersköterska. 

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får använda titeln till juni 2033. Sedan behöver hen ha beviljats ett bevis för att få fortsätta att kalla sig undersköterska. Under samma period ska också den som har studerat enligt äldre bestämmelser kunna ansöka om och få ett bevis.