Den som har risk för sjukdom, redan har en sjukdom som kan komma att påverka arbetsförmågan, är i rehabilitering eller fått en behandling ordinerad av läkare, kan få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan.

Riksrevisionen släpper i dag, torsdag, en granskning av den ersättningen.

Enligt rapporten är det väldigt få som känner till att ersättningen ens finns. Det gäller såväl allmänhet, arbetsgivare som hälso- och sjukvård.

Förebyggnade sjukpenning har låg prioritet hos handläggare på Försäkringskassan, och används främst vid rehabilitering, det vill säga för människor som redan är sjuka.

Trots att syftet är att undvika sjukdom och ohälsa, både för individer och samhället.

Den används också ojämnt över landet. Ersättningen är vanligare i områden som har många sjukskrivna, och Riksrevisionen konstaterar att den används av dem som redan känner till den.

Vilket leder till att individer och arbetsgivare som inte är inne i systemet riskerar att gå miste om ersättningen.

För den som är på väg mot sjukdom är chansen större att få ersättning om man går via specialistvården än primärvården, till exempel den egna vårdcentralen.

Riksrevisionen kritiserar också regeringen för att Försäkringskassan fått ett otydligt uppdrag här.

I april i år kom visserligen ett förtydligande. Men annars har inte förebyggande sjukpenning funnits med i regeringens regleringsbrev, det dokument som styr en myndighetens verksamhet, sedan 2013.

– Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt. Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.