Socialdemokraternas stöd bland LO-väljare sjunker med fem procentenheter, en förändring som enligt SCB är statistisk säkerställd.

Sverigedemokraterna gör däremot en uppgång på 3,5 procentenheter, men den förändringen är inte statistiskt säkerställd.

– Jag oroas över att Sverigedemokraterna fortfarande ligger högt så att var fjärde LO-medlem i dag skulle lägga sin röst på dem, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO.

Under fjolåret gick förtroendet upp bland Socialdemokraterna.

Therese Guovelin tror att det hade att göra med att partiet införde åtgärder under pandemin som gav effekt i väljarnas hushållskassor.

Såsom till exempel förbättrade villkor i a-kassan och stöd vid korttidsarbete.

– Vi kommer bidra med en tydlig facklig valrörelse, vi är inte ett parti. Men vårt uppdrag är att påverka och kräva att Socialdemokraterna fokuserar på vad vi anser är spetsfrågor för våra medlemmar: pensionen, social trygghet, arbetslöshet, säger hon.

Ni hoppas kunna sätta agendan för Socialdemokraterna?
– Ja, vi ska i alla fall sätta en stor del av agendan. LO-förbundens medlemmar är en otrolig viktig väljargrupp.

Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna, gläds åt att partiet verkar öka sitt stöd bland LO-medlemmar.

– Att Socialdemokraterna sjunker kraftigt är ett kvitto på regeringens misslyckande. Uppluckringar i las, minimilöner som bestäms på EU-nivå, marknadshyror, samt 150 miljarder kronor som skänkts bort till EU:s coronafond är arbetarfientliga förslag som de nu driver igenom skoningslöst, säger han.

Vänsterpartiet fördubblade sitt LO-stöd i december men har nu tappat, vilket dock inte heller är statistiskt säkerställt.

– När vi i förra mätningen fördubblade vårt stöd bland LO-medlemmar så var det ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men Vänsterpartiet är ett arbetarparti, så för oss är det avgörande att stödet också ökar i kommande mätningar. Vi vet att stödet för vår linje i frågan om marknadshyror är högt bland arbetare och den striden pågår i detta nu, säger partisekreteraren Aron Etzler.

Opinion: Stödet för S sjunker bland LO-anslutna

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Så väljer LO-medlemmarna (maj 2021)

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.