En kvinna fick under cirka fyra månader hel sjukpenning beviljad, hon har bland annat smärta och nedsatt rörlighet efter en whiplahsskada. 

Samtidigt har hon en dotter med autism som behöver stöd för att komma iväg till skolan och sköta vardagen.

För det sökte, och fick, kvinnan ett halvt vårdbidrag. Men då drog Försäkringskassan tillbaka halva sjukpenningen.

Myndigheten ansåg att stödet till dottern kunde jämställas med arbetsförmåga i ”ett normalt förekommande arbete”. Och drog då in halva sjukpenningen.

Kvinnan vände sig till sitt fackförbund, Kommunal, och har därifrån fått rättslig hjälp att överklaga.

Och förvaltningsrätten ger henne nu, cirka två år senare, rätt. 

Om det dyker upp nya omständigheter kan Försäkringskassan ändra sitt beslut, men så är inte fallet här, konstaterar rätten.

Beslutet att kvinnan skulle få ett halvt vårdbidrag var redan fattat när myndigheten också beviljade henne sjukpenning, så hon har rätt till hela sjukpenningen.