Under coronakrisen har Sverige prövats hårt. Många har smittats. En del har lämnat oss för alltid. Andra har förlorat sina jobb och sin försörjning. Vi har fortfarande ett allvarligt läge, även om inte minst den höga vaccinationstakten nu ger möjligheter att anpassa restriktioner.

Efter krisen kommer vi ha ett helt nytt politisk läge. Pandemin har satt bristerna inom välfärden och krisberedskapen i blixtbelysning. Årtionden av vinstjakt och kostnadspress i välfärden har nått vägs ände. Vi hör inte längre någon tala om att rusta ner välfärden. Men konsekvensen av de högerkonservativa partiernas idéer om privatiseringar, marknadifiering och skattesänkningar är nedskärningar i vård, skola och omsorg. 

Det är tydligt att vi behöver bygga vårt land starkare än det var före pandemin. Då har vi möjlighet att rusta upp Sverige och samtidigt skapa jobb. Den möjligheten ska vi ta.

Redan i början av pandemin blev det som vi länge har känt till tydligt för alla –  allt för många i vårt land har otrygga anställningar.

Också ojämlikheten har blivit tydlig under pandemin. Många av LO-förbundens medlemmar har inte kunnat arbeta hemma och har fått slita ännu hårdare på jobbet när fler än vanligt är sjuka. Det är vanliga löntagare som har stått vid frontlinjen i kampen mot viruset.

Redan i början av pandemin blev det som vi länge har känt till tydligt för alla –  allt för många i vårt land har otrygga anställningar. Stressen och pressen ökar. Vi ser att människor utnyttjas på jobbet och arbetslivskriminaliteten har ökat. Samtidigt har klyftorna i Sverige vuxit under lång tid, under flera regeringar av olika politiska färg. 

Arbetarrörelsen har byggt Sverige med värderingar om varje människas plikt och rätt, jämlikhet och solidaritet. Och socialdemokratin har, ofta trots högerns motstånd, drivit igenom politiska reformer som barnbidrag, sjukförsäkring, allmänna pensioner och en aktiv arbetsmarknad- och bostadspolitik. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan 2014 steg för steg genomfört reformer för att stärka och utveckla den svenska välfärden. Kommuner och regioner har fått historiskt stora tillskott och vi kunde gå in i den här krisen med 300 000 fler i arbete jämfört med när regeringen tillträdde, varav 100 000 fler som jobbar i välfärden. Under den förra mandatperioden investerade vi över 35 miljarder i välfärden – samtidigt som vi betalade av på statsskulden. I statsbudgeten för 2021 uppgår de permanenta och tillfälliga satsningarna på vård, skola och omsorg på över 30 miljarder kronor för år 2021.

Framför oss har vi ett historiskt samhällsbygge när Sverige återstartas efter pandemin och vi behöver sätta jobben, välfärden, klimatomställningen och tryggheten främst med rejäla satsningar och investeringar. 

Under det senaste året har regeringen gjort omfattande satsningar på jobb och kompetensutbildning, äldreomsorg, korttidspermitteringar, stärkt a-kassa, möjliggjort för fler poliser, högre pensioner och utbyggd infrastruktur. 

De har varit viktiga insatser – men det är också bara början. 

Framför oss har vi ett historiskt samhällsbygge när Sverige återstartas efter pandemin och vi behöver sätta jobben, välfärden, klimatomställningen och tryggheten främst med rejäla satsningar och investeringar.  

Fler ska jobba och utbildningssystemen byggas ut. Långtidsarbetslösheten måste bekämpas. Skattesystemet måste bli mer rättvist. Välfärden måste stärkas. Pensionerna måste höjas ytterligare. Brottsligheten måste minska.  De otrygga anställningarna måste bort. Sjukförsäkring och a-kassa måste förbättras. Vi ska ha ordning och reda och en hållbar migrationspolitik. Vi ska stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa nya jobb genom att investera i vägar, järnvägar, grön energi och industri. 

Mot oss står de högerkonservativa partierna. Ulf Kristersson vill nu bli statsminister med stöd av Sverigedemokraterna. Tillsammans vill de föra en politik med mer privatiseringar, fortsatta marknadsexperiment och sänka a-kassan för de som förlorat jobbet i pandemin. 

Sverigedemokraterna är också ett högerparti som i alla viktiga konflikter står på arbetsgivarnas sida, mot vanliga arbetare. De vill begränsa strejkrätten. De vill avskaffa de fackliga skyddsombuden, vilket skulle leda till sämre arbetsmiljö. De har röstat emot regeringens förslag att villkor i nivå med svenska kollektivavtal ska gälla vid offentliga upphandlingar, så att den som arbetar är garanterad skälig lön. De vill ta bort utbildningar för de som förlorat sina arbeten och är i behov av omställning. Det är inte det Sverige och svenska arbetare behöver.

Att bygga Sverige starkare och tryggare är en stor uppgift, en uppgift som kostar och kommer ta tid. Men det är en uppgift som svensk arbetarrörelse har klarat av tidigare. Vi ska ta Sverige framåt – tillsammans.