Innan maj är slut kan vi vänta oss ett färdigt förslag på försvagad arbetsrätt. Mycket av innehållet känner vi redan till:

Saklig grund försvagas kraftigt (blir till svagare och juridiskt oklara ”sakliga skäl”), undantagen från turordningen utökas och utvidgas, rättigheterna vid ogiltigförklarande av uppsägningar försvagas och i stället blir det fast prislapp (billigt) även för felaktiga uppsägningar.

För detta ”får” man en normalisering och formalisering av några av de värsta avarterna på arbetsmarknaden, allmän visstidsanställning och hyvling.

Detta är kraftiga försämringar av anställningstryggheten och en katastrof för väldigt många människors ekonomiska trygghet.

Den relativa anställningstrygghet vi har riskerar i praktiken att vara ett minne blott för väldigt många, inte minst på mindre arbetsplatser där turordningen sätts helt ur spel.

Och den framtida tryggheten för skyddsombud, fackliga organisatörer, äldre, vabbande småbarnsföräldrar ser inte ljus ut i  och med uppluckringen av saklig grund.

Övrig lagstiftning och reglering riskerar att bli rena gummiparagrafer.

De upprörda rösterna, i debatten efter det senaste Attendo-haveriet, om att ”skydda visselblåsare” kan mot denna bakgrund bara ses som pliktskyldigt ordbajseri.

Visa ledningen i förbunden att vi inte står bakom några som helst försämringar i anställningsskyddet. Vi har tillräckligt med otrygghet på arbetsplatserna redan idag. Nu räcker det!

Jeff Carlsson

Den uppgörelse vissa facktoppar ingått och som förslagen kommer utgå ifrån är alltså ännu ett enorm svek. Många av de övrigas lojala tystnad och brist på agerande ligger inte långt efter i ynkedom.

Och nu ser övriga också ut att vilja vara med, efter att ha väntat in kapitulationen till lämpligt tillfälle.

Attacker som denna kommer inte ensamma. Inskränkt konflikträtt och försvagad las är bara två punkter på Svenskt näringslivs/Timbro-högerns önskelista, det finns många fler.

Vi har nog bara sett början tyvärr. Socialdemokraterna öppnade dammluckorna i och med konflikträtten och samma taktik med pressande ”utredningar” lär återkomma fler gånger.

Det du kan göra i detta läget är att i första hand ta upp frågan med din fackklubb på arbetsplatsen, och med avdelningen och distriktet du tillhör. Gör uttalanden och namninsamlingar.

Visa ledningen i förbunden att vi inte står bakom några som helst försämringar i anställningsskyddet.

Vi har tillräckligt med otrygghet på arbetsplatserna redan i dag. Nu räcker det!