Arbetsskadan inträffade när ett lagringsställ, som var hopsnickrat av lastpallar, rasade samman.

Stället användes för lagring av takplåtar och dessa föll ned mot marken på butikschefens fot.

Butikschefen fick frakturer i båda fotknölarna i högra foten.

Stället anses inte vara byggt enligt någon standard för lagringsställ och den person som var överordnad butikschefen har enligt Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten brustit i sitt arbetsmiljöansvar de senaste två åren.

Byggmarknaden, som har drygt 50 butiker i Sverige, måste nu betala böter om 200 000 kronor.