Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den sista maj, bara timmar innan det skulle löpa ut, meddelades att arbetsmiljöavtalet förlängs med tre månader. 

Då hade fackföreningar och klädmärken redan förhandlat i månader utan att komma överens. 

– Det vi är ute efter är ett fortsatt juridiskt bindande avtal som kan dupliceras till andra länder, säger Petra Brännmark, kommunikationschef på det globala facket IndustriAll.

– Den andra sidan, modeföretagen, är överens om vissa saker men har också olika utgångspunkter och prioriteringar. Jag kan inte säga exakt vad knäckfrågorna är.

Avtalet kom till år 2013, kort efter att 1 134 textilarbetare mist livet när fabrikskomplexet Rana Plaza i Bangladeshs huvudstad Dhaka rasade.

1 134 omkom när Rana Plaza rasade.

Innan dess hade västvärldens modejättar skjutit ifrån sig ansvaret för villkoren i landets exportorienterade textilindustri, med argumentet att de inte själva ägde fabrikerna.

Men katastrofen väckte global vrede och pressade företagen att skjuta till finansiering för en säker arbetsmiljö. Den juridiskt bindande överenskommelse som tecknades fick namnet Ackordet.     

Sedan dess har avtalet flera gånger knakat i fogarna. Men så sent som i april trodde facken att modeföretagen var nära att förnya sina åtaganden. Än är det inte för sent, men framtiden för Bangladesh textilarbetare är fortfarande osäker.     

– Nu har vi nått en tre månaders förlängning. Jag vill inte säga att det är jättebra, jättebra hade varit att teckna ett nytt bindande avtal. Men nu har vi tre månader till på oss att inte kasta ut barnet med badvattnet, säger Petra Brännmark.

16 av Sveriges största modeföretag – inklusive H&M, Gina Tricot och Lindex – undertecknade det ursprungliga avtalet. Nu anklagas de för att dra benen efter sig i stället för att värna textilarbetarnas trygghet. 

– Vi har varit i kontakt med alla de svenska företag som skrivit på det tidigare avtalet. Tyvärr är det inget av dem som tydligt säger att det är viktigt att fortsätta enligt den tidigare modellen, säger Maria Sjödin, sakkunnig på Fair Action som granskar svenska företags hållbarhetsarbete.

– Internationellt ser vi att företag som Asos, Esprit och Tchibo är tydliga med att de vill förlänga avtalet. Men vi ser inte att något svenskt företag vill gå före, även om de inte stänger dörren helt.

Det borde vara en självklarhet för svenska företag att skriva på.

Maria Sjödin, Fair Action

Industrikatastrofen Rana Plaza blev en vattendelare för den globala textilsektorn. Fackföreningarna fick utrymme att flytta fram sina positioner. Arbetsmiljöavtalet som tecknades har hyllats brett som en modell för att få storföretag att ta ansvar för globala leveranskedjor. 

Nu står branschen återigen inför ett vägval. 

– Vårt budskap är väldigt tydligt: det borde vara en självklarhet för svenska företag att skriva på ett flerårigt avtal, säger Maria Sjödin.

– Det här arbetet har varit väldigt framgångsrikt. Över två miljoner anställda i Bangladesh kan känna sig trygga på sin arbetsplats på grund av det här.

I Bangladesh har branschföreträdare hävdat att arbetsmiljöavtalet spelat ut sin roll. Förbättringarna har redan genomförts och dödsolyckorna har minskat. Maria Sjödin ger inte mycket för det argumentet.

– Säkerhetsarbete är en kontinuerlig process. Bara för att huset inte brunnit ned i år så tar du inte ned brandvarnaren. 

Ackordet

Ackordet – eller Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh – trädde i kraft 2013, bara veckor efter att minst 1 134 textilarbetare mist livet i fabrikskomplexet Rana Plazas kollaps.

Det är ett juridiskt bindande avtal mellan omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och IndustriAll samt lokala fackföreningar. Ett antal ideella organisationer har observatörsstatus.

Styrelsen består till hälften av företagsrepresentanter, till hälften av fackrepresentanter, och leds av en opartisk ordförande från FN-organet ILO.

Ackordet har i huvudsak undertecknats av europeiska modeföretag, däribland svenska H&M, KappAhl och Gina Tricot. Många nordamerikanska modeföretag valde i stället det konkurrerande arbetsmiljöinitiativet Alliance for Bangladesh Worker Safety, som också uppstod efter Rana Plaza men bygger på frivilliga åtaganden.

Det ursprungliga Ackordet löpte ut 2018 och ersättes då av det så kallade ”övergångsackordet”. Namnet syftade på att huvudmannaskapet framledes skulle tas över av ett lokalt organ baserat i Bangladesh.

Så skedde den 1 juni 2020 när RSC – eller Ready-Made Garments Sustainability Council – övertog ansvaret.

Den 31 maj skulle avtalet löpa ut, men förlängdes i elfte timmen med tre månader.

Källor: Ackordet, Clean Clothes Campaign