REPLIK. I en debattartikel gör Socialdemokraternas Eva Nordmark och LO:s Torbjörn Johansson sken av att vårt parti på något vis skulle vilja försvåra arbetsmiljöarbetet. 

Sannolikt finns inte något parti i Sveriges riksdag som inte vill att vi skall ha säkra arbetsplatser, och att skribenterna går så långt som att insinuera detta är inget annat än befängt.

Att vårt parti föreslagit en omorganisering av dom regionala skyddsombuden är Socialdemokraterna själva orsaken till.

Då facket i nuläget har vetorätt vid utnämnandet av regionala skyddsombud så är det i många fall partiboken som avgör, och personer som inte är uttalade socialdemokrater utesluts således många gånger från möjligheten att kunna bli skyddsombud.

Arbetsmiljöarbetet är helt enkelt för viktigt för att bli en del i politiskt käbbel

Magnus Persson (SD)

Detta gör man dessutom trots att det idag råder brist på skyddsombud, vilket ytterligare förvärrar situationen. Ett sådant förhållningssätt är inte att stå upp för alla löntagares rätt till en trygg arbetsmiljö.

Vår uppfattning är att skyddsombuden inte ska användas som politiska megafoner för Socialdemokraterna. Inte minst då skyddsombuden delvis finansieras av svenska skattebetalare – varav många röstar på andra partier än (S).

Sverigedemokraterna vill se fler lokala skyddsombud, och till skillnad från Socialdemokraterna anser vi att kompetens och intresse för uppdraget väger tyngre än vilket parti man väljer att rösta på. 

Med vår arbetsmiljöpolitik lämnas inga arbetstagare utanför, utan alla svenska arbetsplatser skall inkluderas.

Arbetsmiljöarbetet är helt enkelt för viktigt för att bli en del i politiskt käbbel. 

Svenska löntagare är inte dumma. De kan tänka själva, och är trötta på att behandlas som röstboskap av Socialdemokraterna – ett parti som bevisligen sätter makten före trygga arbetsplatser.