Det var reapris på resan till solen. Polisen slog till och sökte sedan om semester i två veckor.

Första veckan fick han ja för, men andra veckan fanns det inte utrymme för att ge ledigt enligt chefen.

Polisen reste ändå. Den dag då han skulle ha varit tillbaka kom ett sms från semesterorten – han sjukskrev sig veckan ut.

Under den kommande veckan försökte chefen nå honom gång på gång utan framgång. När han landat i Sverige igen hörde mannen av sig och avbröt sjukskrivningen.

Efteråt avskedades han för olovlig frånvaro, efter mer än 40 års arbete inom polisen.

Polisförbundet drev fallet till Arbetsdomstolen med krav på att avskedandet skulle ogiltigförklaras och mannen få 180 000 i skadestånd.

Facket och den avskedade mannen har beskrivit en situation där han känt sig motarbetad av arbetsgivaren sedan länge och den nekade semestern blev ännu ett slag som kändes personligt.

Innan han reste iväg sägs han ha kollat att det fanns möjlighet att ta sig hem igen till den vecka då semester inte var beviljad, om han kände att han orkade. 

Men väl på plats ska han ha mått psykiskt dåligt till följd av det han upplevt som kränkande särbehandling.

Förbundet uppger att han därmed varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom och anmält det till arbetsgivaren på korrekt sätt.

Arbetsdomstolen godtar inte de argumenten. I domskälen sägs bland annat att det framstår som högst osannolikt att mannen efter femton år av dåligt mående för första gången skulle bli arbetsoförmögen till följd av detta just och endast den vecka då han inte beviljats semester.

Polisförbundet ska ersätta statens rättegångskostnader på 175 000 kronor.