Arbetsförmedlingen ska samråda med fackförbund innan en person som söker jobb blir anvisad till ett subventionerat jobb eller en praktikplats.

Men det är inget krav att facket bidrar, genom att svara på en blankett.

Och flera fackförbund har helt slutat, eftersom de anser att det tar för mycket tid och arbetskraft, och att de inte alltid upplever att Arbetsförmedlingen lyssnar.

Regeringen tillsätter nu en utredning för att få samråden att fungera bättre. Ett förslag är att förbunden ska få ersättning för jobbet de lägger ner.

– Vi vet att det här är en krävande uppgift för fackförbunden. Vissa förbund får lägga ner enormt mycket tid och kraft på något som deras medlemmar är med och betalar. Nu har vi fackförbund som säger att de inte mäktar med. Det blir ju sämre för alla. Därför kommer utredaren titta på om möjlighet till ersättning är en väg framåt, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Arbetet.

Men samråden har kritiserats från flera håll.

Handläggare på Arbetsförmedlingen anser att de saknar tid för det här, och att det är fackförbunden som sällan svarar. 

Och arbetsgivare tycker att modellen är fel utifrån att många fackförbund främst kollar om företaget har kollektivavtal eller inte, vilket inte är uppgiften.

– Det tar mycket resurser från Arbetsförmedlingen också. Vi ska nu se till att det blir bättre för alla. Det gäller ju också att säkra att det inte råder osund konkurrens, vilket är viktigt att våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte leder till. Eller missbrukas av oseriösa arbetsgivare, förklarar Eva Nordmark.

Analysen ska vara klar den sista december i år.