Pressade scheman och minutstyrning. Många av Kommunals medlemmar i vård- och omsorgssektorn upplever att otillräckligt med tid för rast och återkoppling påverkar arbetsmiljön och hälsan negativt.

– I många av våra sektorer, främst hemtjänst, äldreomsorgen, vård och omsorg, så har vi nästan dubbelt så höga sjukskrivningstal som på övriga arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Därför kraftsamlar nu Kommunal för att systematiskt arbeta med sina skyddsombud för att få till vad man kallar för ”hälsosamma scheman”.

– Scheman är så pass pressade att de i sig gör att man blir sjuk, säger Johan Ingelskog.

Kommunal tar i dag fram riktlinjer till skyddsombuden om hur de kan göra bedömningar gällande risker och konsekvenser i schemaändringar och schemaläggning.

Man vill hjälpa skyddsombuden att avgöra om schemaläggningen strider mot arbetsmiljölagen så att en anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras.

– Vi ser att främst inom vård och omsorg följs inte arbetsmiljölagstiftningen när scheman läggs, det finns ingen tid för återhämtning, säger Johan Ingelskog.