I takt med att Sverigedemokraterna närmar sig ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna, och nu också Liberalerna, har SD:s framtoning förändrats.

Utspelen om ”menskonst” och angreppen mot journalister minskar. I stället koncentreras utspelen till partiets kärnfråga – hatet mot invandrare.

Det här följer en mall som högerradikala och högerextrema partier har brukat under många decennier. Välj en grupp till syndabock, utse gruppen som ansvarig för alla missförhållanden och gå i täten för att rena nationen från denna grupp.

Invandringen är som alla vet redan SD:s främsta fråga, men att nu tona ned övrig samhällskritik och i stället ytterligare fokusera på invandringen ska ge frågan ännu större tyngd. 

Omsvängningen syntes först i en stor intervju som DN publicerade för en tid sedan där Jimmie Åkesson förklarade vilka krav han ville ställa för att stödja ett konservativt block.

Borta var kraven på en nationell kulturriktning, där SD tidigare sagt sig vilja se en styrd konst och kultur utifrån vad som gagnar det svenska folket, eller åtminstone vad SD anser vara god kultur för folket.

– För mig är det inte en viktig fråga i valet, sade Åkesson nu.

Borta var också de tidigare kraven på att journalister som skriver ”felaktiga” nyheter ska kunna ställas inför rätta.

Eller att public service ska läggas ned, där Åkesson tidigare sagt sig omedelbart vilja lägga ned bland annat P3 eftersom de ur SD:s synvinkel har program som kan tolkas som vänster.

– Jag tror inte att den frågan kommer att stå högst på dagordningen i ett samarbete, sade han nu.

– För mig är det helt ointressant, sade Åkesson vidare om journalistisk frihet och censur av medier i Ungern och Polen.

Frågor om fackligt inflytande eller politiska motståndares rätt att driva en åsikt där SD tidigare haft skarpa åsikter försvann också i Åkessons framställan.

I stället fokuserade Åkesson alltså på gruppen invandrare. Där vävde han i samma andetag också in kriminalitet och välfärdens resurser.

Skulden ska befästas. Skulden hos den grupp som samhället måste renas från. 

Återvandringen av invandrare var ett krav. Syrier ska skickas hem till Syrien. Även många med permanent uppehållstillstånd borde återvandra.

Efter intervjun har linjen blivit allt tydligare, genom utspel mot islam av SD:s Mattias Karlsson och Åkessons utspel om att välfärd och rösträtt ska knytas till medborgarskap.

Att på detta sätt peka ut en viss grupp som skyldig är lättare än att driva frågor som är kontroversiella hos stora delar av majoritetsbefolkningen.

Att journalister som skriver fel ska ställas inför rätta, att LO-facken bör avskaffas och att det inte ska finnas något höger eller vänster, som Jimmie Åkesson tidigare har formulerat sin vilja till politisk censur, är inte gångbara åsikter för att nå en majoritet av svenskarna. 

Åtminstone inte ännu.

Men partiets kurs i dessa frågor står naturligtvis fast. Fackliga organisationer och ideologiska motståndare ska skäras bort från samhällskroppen, kulturen ska bli konform och nationalistisk och journalister ska skriva vad nationens ledning vill.

Men än så länge finns ett stort motstånd mot denna typ av statligt beslutad likriktning av våra liv.

Än så länge.