Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Byggnadsarbetare på det ännu inte färdigställda kolkraftverket i Chittagong, sydöstra Bangladesh, krävde utbetalning av löner som frusit inne. 

Dessutom krävde de löneförhöjningar och reducerade arbetstider under ramadan, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.   

Parallellt med att fackliga förhandlingar pågick tågade runt 2 000 arbetare till kolkraftverket. Där utvecklades protesten snabbt till ett blodbad. 

– På lördagsmorgonen satt ledarna för arbetarnas fackförening i ett möte med de lokala myndigheterna för att lösa frågan. Vid ett tillfälle uppstod ett bråk mellan polisen och kraftverksarbetarna, säger polischefen Azizul Islam enligt dagstidningen Dhaka Tribune.

– Senare öppnade polisen eld för att skingra arbetarna.

Fem arbetare dog av polisens kulor samtidigt som dussintals skadades.

Minst sex poliser skadades också när arbetarna kastade sten. 

Polisen uppger att ett stort antal arbetare misstänks för brott i samband med sammandrabbningen. 

Samtidigt meddelar myndigheterna att de innefrusna lönerna skyndsamt ska betalas ut. Dessutom ska kolkraftverket betala 300 000 taka till de dödade arbetarnas familjer samt 50 000 taka till arbetare som skadats, motsvarande knappt 30 000 respektive 5 000 kronor.   

– Stödpengarna kommer att överlämnas till offrens familjer snart. Vi har pratat med ledningen för kraftverket. De har lovat att möta arbetarnas rimliga krav, säger stadsdirektören Mominur Rahman till Dhaka Tribune.

Det är inte första gången Chittagongs kolkraftverk står i centrum för dödliga protester. Jätteprojektet är ett samarbete mellan ett bangladeshiskt industrikonglomerat och två kinesiska bolag, och enligt Reuters ett led i Pekings ambitioner att knyta starkare band till styret i Dhaka. 

2016 sköt polisen ihjäl fyra personer i samband med att boende protesterade mot projektet, rapporterar the Guardian.  

Då pekade kritiker på att bördig jordbruksmark skulle röjas för att bygga kolkraftverket samtidigt som tusentals skulle tvingas flytta. 

Bangladesh

Sydasiatiska Bangladesh har drygt 160 miljoner invånare och är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Arbetslöshet och undersysselsättning är utbredda problem. De flesta försörjer sig inom den informella sektorn.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men textilindustrin ligger bakom de senaste årtiondenas tillväxt.

Textilindustrin står för nästan 85 procent av landets export och sysselsätter fyra miljoner människor, varav merparten kvinnor. Sektorn har dock drabbats hårt av coronapandemin.

Källa: UI/Landguiden