En infekterad strid har blossat upp i ledningen för Sveriges Farmaceuter.

En strid om ordförandeposten, en misstroendeförklaring och en anmälan till Arbetsmiljöverket är några av ingredienserna.

Tanken var att den sittande ordföranden skulle få förnyat förtroende när Sveriges Farmaceuter i höstas skulle välja ny styrelse. I alla fall enligt valberedningen.

Vid sittande möte lanserades dock en motkandidat från förbundets apotekssektion, som är störst. Sektionen har en majoritet av representanterna vid fullmäktige, som är förbundet högsta beslutande organ.

Därför valdes i stället Apoteksektionens kandidat Sandra Jonsson till ny förbundsordförande.

Även övriga styrelsen skulle ha valts vid samma tillfälle, men de som var föreslagna drog tillbaka sina kandidaturer efter det oväntade ordförandevalet.

Den sittande styrelsen blev då kvar som en tillfällig lösning fram till nästa fullmäktige.

Efter det har det varit turbulent i styrelsen, i så pass hög utsträckning att skyddsombudet lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket, något tidningen Svensk Farmaci var först med att uppmärksamma.

Bland annat har den tillfälliga styrelsen beslutat att halvera Sandra Jonsson tid för uppdraget, från 60 procent som den tidigare ordföranden hade, till 30 procent.

– Man har gjort det utan att ha diskuterat vilka uppgifter som ska utföras eller inte utföras. Så det handlar bland annat om arbetsbelastningen, säger Daniel Skoglund som är skyddsombud på förbundskansliet.

I anmälan lyfter Daniel Skoglund även att medlemmar ur styrelsen har kontaktat honom angående samtalsklimatet i styrelsen: ”som vissa av deltagarna i styrelsen uppfattar som kränkande särbehandling.”

Innan han kontaktade Arbetsmiljöverket har han lyft frågan med arbetsgivaren.

Men har då fått svaret att förbundet inte har arbetsmiljöansvar för ordföranden då hon inte är anställd utan förtroendevald.

– Så det är den andra frågan som jag vill ha svar på. Har förbundet arbetsmiljöansvaret här? Vi har konsulterat jurister som anser att det är så, så det ska bli intressant att höra hur Arbetsmiljöverket ser på det, säger Daniel Skoglund.

Anmälan har lett till att Arbetsmiljöverket ska utföra en inspektion på förbundet den 22 april.

I styrelsen har konflikten dragits till sin spets inför fullmäktige då nya ledamöter ska väljas i morgon torsdag (den 15 april).

Den tillfälliga styrelsen vill få bort den nyvalda ordföranden, Sandra Jonsson, och har lyft ett så kallat misstroendevotum till fullmäktige.

– Vi kände oss tvingade att göra det här eftersom det börjar få så pass stora konsekvenser för förbundet. Vi tappade förtroendet efter alla avhopp och strul och vi hittade inte en väg framåt, vi anser inte att ordföranden har vårt förtroende att leda förbundsstyrelsen framåt, säger Inger Näsman, den avgående styrelsens andra vice ordförande, till tidningen Svensk Farmaci.

Men enligt tidningen finns inga skrivningar om möjligheten att uttala misstroendevotum i förbundets stadgar.

Det är dessutom upp till fullmäktige att besluta om misstroendefrågan ska tas upp, och där är som sagt Apotekssektionen i majoritet.

Sandra Jonsson själv menar att missnöjet handlar om att hon aldrig har accepterats av den gamla, tillfälliga, styrelsen.

– Jag tror att interimsstyrelsen ville ha kvar den tidigare ordföranden och att de inte accepterat fullmäktiges val av mig som ordföranden. Förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete har därmed inte funnits. Men nu hoppas jag på ett bra samarbete med den nya styrelsen, så att vi kan komma närmare varandra i de olika sektionerna, säger hon till Svensk Farmaci.

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för receptarier och apotekare.

Förbundet har omkring 6 000 yrkesverksamma medlemmar.

Farmaceuter arbetar bland annat på apotek, läkemedelsbolag och inom offentlig sektor på universitet, högskolor och myndigheter.