På Arbetsförmedlingens kontor på Enheten för granskning och kontroll är det trångt på lunchrasterna.

På enheten arbetar 95 personer, i lunchutrymmet får 56 personer plats. Något som lett till köbildning vid kaffeautomater, mikrovågsugnar och diskho.

”Problemet med köer upplevs vara störst vid diskhon där medarbetarna både ska fylla på dricksvatten i glas och skölja tallrikar, bestick och matlådor. Lunchrasten är 33 minuter och medarbetarna upplever stress för att hinna äta, hämta dricksvatten och stå i kö”, skriver Arbetsmiljöverket i ett vitesföreläggande.

Arbetsförmedlingen har under hösten 2020 provat ett lunchschema med cirka 20 personer per lunchsittning.

Ändå har besvär med köbildning uppstått. 

Nu har Arbetsförmedlingen i Falun fram till den 30 september 2021 på sig att åtgärda trängseln i lunchrummet för att inte tvingas betala 100 000 kronor i vite.