Vem som helst får inte kalla sig för sjuksköterska eller läkare. Då måste man ha rätt utbildning och bevis för det. Snart blir det samma sak för Sveriges omkring 130 000 undersköterskor.

I ett lagförslag som regeringen nu överlämnar till riksdagen föreslås att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor.

– Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg. Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket och stärka kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Fackförbundet Kommunal hoppas att förändringen kan leda till högre löner och bättre villkor för undersköterskorna. Det framgår av en gemensam debattartikel från Kommunals ordförande Tobias Baudin, Lena Hallengren, och statsminister Stefan Löfven (S) som publicerades i Kommunalarbetaren på torsdagen.

”Genom en reglering blir det tydligt vilka som ska omfattas av framförhandlade löneökningar. Det kommer också att underlätta arbetet för höjd status och bättre villkor”, skriver de i debattartikeln.

Om lagförslaget går igenom riksdagen blir det Socialstyrelsen som beslutar om bevis till de som vill kalla sig undersköterska. Utbildningar som räknas blir, enligt regeringen, vård och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan eller på komvux, eller utbildningar som ger motsvarande kompetens, till exempel på folkhögskola.

Men är du undersköterska i dag får du ett tag på dig att skaffa beviset från Socialstyrelsen. Lagen börjar gälla den 1 juli 2023. De som är fastanställda med yrkestiteln undersköterska vid det datumet får fortsätta använda titeln i 10 år innan de måste ha beviljats ett bevis från Socialstyrelsen.