Bland det svåraste för Anders Nyström under pandemin har varit att möta sörjande vars förväntningar inte kan infrias vid begravningar.

”På ett sätt är det smärtsamt att fira påsk under pandemin. Kyrkan bygger ju på att samla folk under de här milstolparna i vår berättelse, men vi försöker hitta nya lösningar.

Vid jul hade vi små hälsningar från prästerna på Youtube inför varje söndag. Det var uppskattat av dem som inte kunde komma och jag tror att vi gör något liknande över påsk.

Vi har från början följt vår ärkebiskops uppmaning att ställa om och inte ställa in. För oss kom den stora förändringen den 24 november när bara 8 fick samlas i stället för 50. Vi har vanligtvis stora gudstjänstfiranden här i Vällingby med mellan 200 och 300 personer, så redan 50 var en ångestsiffra för oss.

Men det fungerar. Vissa föräldrar som ändå går på barnverksamheten har valt att lämna plats till andra och vi kör dubbla mässor på söndagar och sprider ut oss i kyrkans olika rum. 

På ett sätt är det smärtsamt att fira påsk under pandemin. Kyrkan bygger ju på att samla folk under de här milstolparna i vår berättelse, men vi försöker hitta nya lösningar

Anders Nyström

Vi konstaterade tidigt under pandemin att vi inte kunde göra våra jobb utan risken att smittas själva. Vi har haft corona i arbetslaget, men tack vare att vi hållit alla regler har vi aldrig haft någon smittspridning på arbetsplatsen. 

I en tid med extra mycket sorg hjälper det att vi präster har en inbyggd vana att hantera den. Vi har sett sorgen i så många sammanhang att vi inte tar livet för givet och har en annan beredskap.

Men något av det svåraste under pandemin har varit att möta sörjande vars förväntningar inte kan infrias vid begravningar. 

När jag först trodde att man bara fick vara åtta vid begravningar fick jag en klump i magen. Nu när det är 20 fungerar det ändå.

Om någon i familjen är sjuk kan begravningen behöva skjutas upp och fler än vanligt har valt att kremera sina anhöriga eftersom man då får mer tid innan man måste ha begravningen.

En del har kunnat pausa sin sorg om det skett. Andra har haft jättesvårt med det.

Något annat som skaver i mig som luthersk präst är att vi inte längre kan dela kalken med vinet vid nattvarden.

En av Luthers stora kyrkostrider var att man skulle dela ut både bröd och vin till de församlade.

Så har man gjort sedan 1500-talet men inte nu längre. Nu är det bara brödet som gäller.”

Anders Nyström

Ålder: 48 år.

Yrke: Präst i Svenska kyrkan, Vällingby församling, i Stockholm

År i yrket: 19 till sommaren.

Lön: Snittlön för min åldersgrupp är 37 000–45 000.

Bäst med jobbet: Att få följa med när livet tar sina stora steg.

Sämst med jobbet: Det finns en negativ stress i att man vill göra mer än man klarar av.

Digitala gudstjänster

Påsken är kyrkans viktigaste högtid och vid sidan av jul och advent den som vanligtvis samlar flest besökare. Under coronapandemin har många församlingar börjat med digitala gudstjänster och konserter.

Sedan den 24 november 2020 tillåts bara åtta personer vid offentliga samlingar, så också i kyrkorna. Ett undantag görs för begravningar där 20 personer får samlas.

Med 5,8 miljoner medlemmar är Svenska kyrkan Sveriges största medlemsorganisation. Kyrkan består av 1 329 församlingar med totalt 3 400 kyrkor (1 januari 2020).