”En relativt hög frekvens av hot och våld.”

Så beskriver skyddsombudet situationen på Skånebanan, sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm som Arriva trafikerar med Pågatåg.

Skyddsombuden har gått igenom 35 händelser som under förra året anmäldes som hot eller våld och konstaterat att detta var vanligare under eftermiddagstimmarna. Man har därför krävt dubbelbemanning av kundvärdar på tolv eftermiddagsavgångar.

I skrivelsen till företaget konstateras att kundvärdar på tågen jobbar ensamma utan kontakt med andra anställda.

Men Arriva har avvisat kravet på dubbelbemanning.

Skyddsombudet har sedan gått vidare till Arbetsmiljöverket och nu på onsdag, 31 mars, ska myndigheten göra en inspektion.

–  Vi ser givetvis otroligt allvarligt på alla former av hot och våld mot våra anställda. Vårt mål är att varje medarbetare ska vara trygg och säker när man jobbar, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva till Arbetet.

Han är en av tre som undertecknade företagets svar på skyddsombudets krav. I svaret sägs att en majoritet av ärendena uppstår när någon vägrar betala för resan och att det inte skulle ändras av dubbelbemanning.

”Att en resenär förolämpar eller kränker vår personal är inte heller något vi tror skulle undvikas genom att personalen går två och två”, skriver man.

– Om vi har mer personal ombord som ska kontrollera biljetter på tågen finns det också en risk att fler i personalen utsätts för hot och våld, säger Kenny Bungss.

Han hänvisar till att man i stället har ett avtal med ett ordningsvaktsbolag som har personal på tågen och att tågvärdarna har personliga överfallslarm.

I skrivelsen från facket pekas dock på att det kan dröja mer än femton minuter innan väktare kommer på ett larm.

Kenny Bungss lyfter också fram att det finns kroppskameror som personalen kan använda samt att anställda utbildas i att inte ta konflikter om biljettbetalning, utan söka sig bort och larma. 

I företagets skriftliga svar hävdas att många situationer skulle kunna undvikas om de anställda bättre följde dessa riktlinjer.

Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatågen, är inte övertygad av de åtgärder som företaget hänvisar till.

– Vi tycker inte att det är tillräckligt, vi tycker att vi måste pröva dubbelbemanning. Det är det beprövade sättet som vi vet fungerar, säger han.

Han säger att anställda inte ska ge sig in i farliga situationer, men att det inte alltid går att förutse sådana.

Enligt företaget inträffar hot eller våld på 0,16 procent av avgångarna mellan Helsingborg och Hässleholm. 

– Det låter som en hög siffra, vi har enorma mängder avgångar, säger Ola Brunnström och betonar att man inte ska behöva räkna med att så småningom utsättas för hot eller våld.

Diskussionen är inte ny, facket har även tidigare krävt dubbelbemanning på Pågåtågen.

Just nu pågår en kampanj där Seko driver krav på bland annat stoppat ensamarbete för att undvika hot och våld i spårtrafiken generellt.

– Ofta befinner sig tågvärdar ensamma ute i tåget och blir därför extremt utsatta när resenärer är hotfulla och våldsamma, sa Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia till Sekotidningen i februari