LO:s kongress skulle egentligen ha hållits den 12 till 15 juni 2020.

Pandemin gjorde att det i stället blev en digital kongress den 15 juni, som ajournerades efter att en ny LO-ledning hade valts och styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet.

Tanken var först att återuppta kongressen i juni i år, och då behandla de många motioner som har fått vänta.

Men nu har kongressen flyttats fram ännu en gång, och kommer att hållas den 29 november till 2 december 2021.

– Det var tur att vi tog det beslutet, med tanke på att vaccinationerna mot covid ser ut att försenas, säger Mats Sundberg, kongressansvarig vid LO.

Ambitionen är att genomföra en fullskalig kongress.

Det betyder att 300 ombud och 100 ledamöter i LO:s representantskap samlas i Stockholm, plus LO:s styrelse.

– Inklusive gäster brukar det bli närmare 1 000 personer. Det enda som känns darrigt den här gången är om vi kan bjuda in internationella gäster. Vi vet inte hur det går med vaccination i exempelvis Asien, säger Mats Sundberg.

Vid LO:s digitala kongress den 15 juni 2020 behandlades bara åtta motioner, nämligen de som handlade om las-frågan.

Övriga knappt 320 motioner har alltså fått vänta, och i november kommer de att vara ganska gamla.

– Eftersom så fruktansvärt lång tid har gått öppnar vi för nya motioner, men bara motioner som förbunden centralt står bakom, säger Mats Sundberg. Deadline för att lämna in motioner är den 28 maj.

Coronaviruset har trotsat experternas prognoser mer än en gång. Skulle en fysisk kongress bli omöjlig att genomföra även den här gången, så har LO beredskap för en digital kongress.

– Vi skjuter inte fram kongressen en gång till, eftersom nästa ordinarie kongress ändå ska hållas 2024, säger Mats Sundberg.

Under pandemin har förtroendevalda och funktionärer inom LO-förbunden vant sig vid att mötas och diskutera digitalt, och Mats Sundbergs bedömning är att LO:s interna demokrati inte har tagit något större skada av att kongressen försenats.

Men en kongress är också ett tillfälle då förtroendevalda ger varandra ny energi och beslutsamhet. I det avseendet är en fysisk kongress överlägsen.

– Det ska bli väldigt roligt att äntligen samlas, säger Mats Sundberg. Vi har väntat länge.