Ålder spelar roll vid allvarliga arbetsolyckor. Att skada fingrar är den vanligast kroppsdelen för alla.

Men bland anställda 16 till 25 år står fingerskador för 29 procent av de olyckor som rapporterats in till Afa Försäkring.

Medan fingerskador bland anställda 56 till 64 år utgör 14 procent.

Slår man ihop åldersgrupperna till två: yngre/medelålder och äldre, så står det klart att de yngre oftare skadar fingrar, händer och handleder.

Medan äldre skadar armar, axlar, nacke och rygg.

De yngre jobbar oftast inom byggbranschen eller industrin.

Medan de äldre främst arbetare inom vård- och omsorg, men även industri och som yrkesförare. 

Statistiken baseras på anmälda allvarliga arbetsolyckor 2018-2019. Totalt skedde närmare 25 400 sådana de åren.

Yngre och äldre

  • Yngre/medelålders: 16-55 år.
  • Äldre: 55-64 år.
  • Statistiken är skador som har anmälts till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, TFA-KL och Personskadeavtalet PSA som omfattar såväl arbetare som tjänstemän.