Hej Ebba!

Jag skriver det här brevet till dig eftersom jag känner mig oerhört frustrerad över hur dina partiföreträdare i Stockholms läns kommuner just nu agerar i social- och äldrenämnder.  

Du har nog noterat de förslag om total utförsäljning av den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn, Huddinge och Värmdö som kristdemokratiska politiker drivit trots massiva protester från invånarna, de äldre, de anställda i välfärden och fackligt förtroendevalda. 

Du har förhoppningsvis också noterat alla de argument som vi i Kommunal fört fram om nackdelarna med den här typen av utförsäljningar.

Men om du har missat det tar jag gärna upp några av dem igen.  

Arbetsvillkoren för personalen i de privatdrivna bolagen är sämre.

I forskningen är det självklart att bra arbetsvillkor är en förutsättning för bra kvalitet för de äldre.

Samordningen av hemtjänsten är mycket effektivare om du har kvar den i kommunal regi i stället för att splittra upp den på olika privata aktörer.

Kommunalt driven hemtjänst ger kommunen, politikerna och samhällsinvånarna full insyn i verksamheten i och med offentlighetsprincipen.  

Ebba, du förstår nog att jag är frustrerad över den här skillnaden mellan vad ni som parti säger er stå för och vad ni faktiskt gör i verkligheten

Jessica Leiding

Jag är säker på att du också förstår att våra argument inte är tagna ur luften då vi sett konsekvenserna för de anställda i bland annat Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Nacka och Österåker de senaste 14 åren.

Sämre arbetsvillkor. Mindre insyn för medborgarna. Oseriösa företagare. Listan är lång. 

Ebba, i ert partiprogram skriver ni uttryckligen att äldreomsorgsverksamheten ska bedrivas i både privat och offentlig regi.

Hur kan du tillåta denna fartblinda valfrihetsinskränkning?

Hur kan du tillåta att dina partikamrater kör över de äldres vilja när ni i partiprogrammet upphöjer och uppmuntrar till äldres inflytande?

Och hur kan du vara passiv när de inte lyssnar på oss, fackföreningen, den naturliga gemenskapen för de anställda i välfärden? 

Jag skulle också vilja höra din syn på de ekonomiska argument dina partikamrater angett som skäl.

De menar att det inte går att driva verksamheten med en budget i balans.

Men i ert partiprogram säger ni att finansieringen av insatserna inom vård- och omsorgsverksamheten ska vara solidariskt utformad, att det aldrig får bli en ekonomisk fråga om man ska kunna få tillgång till den service, vård och omsorg man behöver. 

Ebba, du förstår nog att jag är frustrerad över den här skillnaden mellan vad ni som parti säger er stå för och vad ni faktiskt gör i verkligheten.

Men jag är också övertygad om att du precis som jag faktiskt vill värna valfrihet även i kommunal regi, att du vill medlemmarna i Kommunal väl och att du verkligen står upp för äldres inflytande.

Som det står i ert partiprogram. 

Snälla Ebba, du är Kristdemokraternas partiledare. Gör något åt saken, för det kan väl inte vara det här ni står för som parti?