Vårt kön avgör fortfarande ofta vad vi jobbar med. I de tio mest kvinnodominerade yrkena – som barnmorska, förskollärare, och hudterapeut är bara 3 procent män.

På andra sidan spektrat – bland murarna, golvläggarna och ställningsbyggarna är endast 1 procent kvinnor.

Det visar nya siffror för 2019 från SCB:s yrkesregister.

Men könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar. Och snabbare för kvinnor än för män.

På tio år har andelen kvinnor som jobbar i yrken där fler än nio av tio är kvinnor sjunkit med sju procentenheter.

2019 jobbade 15 procent av kvinnorna i sådana yrken. Samma siffra för männen i de kraftigt mansdominerade yrkena är 20 procent.

Fortfarande jobbar dock över hälften av alla, både kvinnor och män, i yrken där 70 procent eller fler är av deras eget kön.

Uppdelningen minskar – men långsamt

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Samtidigt finns fortfarande en lång rad yrken där män respektive kvinnor knappt förekommer.

I listan nedan kan du själv söka på ditt yrke för att se hur könssegregerat det är. Du kan också klicka på rubrikerna för att sortera på bokstavsordning eller procent.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.