Vårt kön avgör fortfarande ofta vad vi jobbar med. I de tio mest kvinnodominerade yrkena – som barnmorska, förskollärare, och hudterapeut är bara 3 procent män.

På andra sidan spektrat – bland murarna, golvläggarna och ställningsbyggarna är endast 1 procent kvinnor.

Det visar nya siffror för 2019 från SCB:s yrkesregister.

Men könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar. Och snabbare för kvinnor än för män.

På tio år har andelen kvinnor som jobbar i yrken där fler än nio av tio är kvinnor sjunkit med sju procentenheter.

2019 jobbade 15 procent av kvinnorna i sådana yrken. Samma siffra för männen i de kraftigt mansdominerade yrkena är 20 procent.

Fortfarande jobbar dock över hälften av alla, både kvinnor och män, i yrken där 70 procent eller fler är av deras eget kön.

Uppdelningen minskar – men långsamt

Samtidigt finns fortfarande en lång rad yrken där män respektive kvinnor knappt förekommer.

I listan nedan kan du själv söka på ditt yrke för att se hur könssegregerat det är. Du kan också klicka på rubrikerna för att sortera på bokstavsordning eller procent.