Med hjälp av sitt juridiska ombud har de båda kvinnorna lämnat in en stämningsansökan mot Stockholms stad till Solna tingsrätt, där det första kravet är att avskedandena ogiltigförklaras.

Därtill kräver kvinnorna ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor var, samt ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön plus semesterersättning.

I stämningsansökan hävdar kvinnorna att avskedandena har sin grund i en konflikt på skolan. Med hjälp av beskyllningar om stöld tvingas personer som varit obekväma bort, enligt stämningsansökan.

Köket, från vilket maten ska ha stulits, är ett så kallat mottagningskök dit all mat levereras färdig med lastbil, exakt anpassad för varje dag.

Det som blir över kan inte användas nästa dag, och leverantören vill inte ha tillbaka några rester.

Det här har gjort att mat har blivit över löpande. Sedan många år är rutinen därför att personalen får ta överbliven mat, som ändå ska kastas, enligt stämningsansökan.

Överbliven mat och frukt brukar lämnas på både fritids och i skolans personalrum.

För Arbetet berättar en av kvinnorna att överbliven mat under en period packades i lådor, som all personalen vid skolan kunde köpa för 20 kronor styck – ett prov på att överbliven mat har tagits om hand helt öppet.

Happy Hillmarsdottir, grundskolechef vid Stockholms stad, har sagt till Kommunalarbetaren att arbetsgivaren har haft flera samtal med de berörda anställda.

Hon anser att det är ”oerhört tråkigt” att behöva säga upp personal, men att det som hänt är allvarligt.

– Ingen anställd får stjäla mat, det borde vara allmänt vedertaget, säger grundskolechefen till Kommunalarbetaren.

De två avskedade som nu stämt Stockholms stad är inte medlemmar i facket. Bara en av dem som avskedats är medlem i Kommunal.

En ombudsman vid Kommunal i Stockholm hade på torsdagen en första överläggning med arbetsgivaren. Ett nytt möte planeras i nästa vecka.