I en insats mot bilverkstäder och tvätthallar utförd av Skatteverket, polisen och Arbetsmiljöverket har man hittat 250 arbetsmiljöbrister.

Vanligaste bristerna rörde felaktig hantering av kemikalier och obesiktade lyftanordningar samt tryckkärl.

I över 20 fall var bristerna så allvarliga att arbetsmiljöverket fattade omedelbart beslut om förbud att använda utrustningen.

– Vi myndigheter har intensifierat vårt arbete mot de oseriösa företagen, men det räcker inte. Alla som köper varor och tjänster måste ta ansvar. När det är för billigt, och man kanske inte får kvitto, då bör man fundera över om det är där man ska tvätta eller serva sin bil, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arne Alfredsson berättar också att det inte är ovanligt att dålig arbetsmiljö hänger samman med utnyttjande av människor.

Man har i vissa fall hittat sängar på arbetsplatser, vilket kan tyda på att arbetare bor på jobbet.

I samband med denna insats har polisen kontrollerat 180 personer som har jobbat på bilverkstäderna.

Elva personer som saknar arbetstillstånd i Sverige har påträffats, där en misstänks vara ett fall av människosmuggling.

Skatteverket har granskat verkstädernas och tvätthallarnas personalliggare och hittat fall av svartjobb.

– Det är upprörande att vi gång på gång ser brister i personalliggare och misstänkt svart arbetskraft, med människor som riskerar att utnyttjas. Den här gången mötte vi återigen personer som tvättar bilar under mycket oklara anställningsförhållanden, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket i pressmeddelandet.