Den enorma skatteflykten är ett av våra största samhällsproblem. Varje år försvinner hisnande summor pengar för att förmögna personer och företag vägrar betala in sin rättmätiga skatt.

Enligt beräkningar från IMF rör det sig om så mycket som mellan 500 – 600 miljarder dollar som undanhålls skattemyndigheter världen över.

Runt 40 procent av vinsten som multinationella företag gör i andra länder beräknas placeras i skatteparadis. 

Detta är pengar som behövs i välfärden. Tänk vad mycket bättre nytta alla dessa pengar kunde göra för människor och vår planet om de återinvesterades i världens länder i stället för att ligga på konton i olika skatteparadis.

Ändå görs häpnadsväckande lite för att stoppa världens skatteflyktingar. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. 

De flesta svenska partier säger sig vilja bekämpa skatteflykt. Men när EU-parlamentet nyligen röstade om en resolution om skatteparadis visade det sig att nästan inga partier är konsekventa i sitt arbete mot skatteflykt.

Den centrala punkten i EU-parlamentets resolution i januari handlade om att EU måste uppdatera sin svarta lista på skatteparadis. Listan är ett viktigt instrument för att styra bort inte minst offentliga upphandlingar och andra investeringar från företag som använder sig av skatteparadis.

I dag saknar listan tyvärr helt trovärdighet. Till exempel ingår inte ett enda av världens tio största skatteparadis på listan.

Inte heller ett endaste EU-land eller något europeiskt land finns på listan. Det är ett stort hyckleri.

På regeringsnivå, däremot, går finansministern tvärtemot den linjen och tycker absolut inte att företag ska behöva redovisa mer än vad de gör i dag. Hur går det ihop?

Malin Björk och Tony Haddou

Om EU:s definition på skatteparadis skulle tillämpas även på EU-länder skulle minst fem EU-länder troligen hamna på listan: Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna. 

Trots att resolutionen i slutändan inte blev så skarp som den kunde och borde ha blivit så skickar den ändå en viktig signal till EU:s regeringar om att EU-parlamentet kräver skärpning när det gäller kampen mot skatteflykten. 

Hur röstade då den svenska partierna? Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade bra, alltså ja till resolutionen i sin helhet och även ja till ändringsförslaget som underströk att EU:s lista på skatteparadis också måste inkludera de EU-länder som uppfyller den egna definitionen på skatteparadis.

Frågan är då varför deras egen finansminister Magdalena Andersson så konsekvent motarbetar denna linje i sina förhandlingar med de andra medlemsländerna?

Faktum är att den svenska regeringen till och med har medverkat till att ta bort flera skatteparadis från listan, som när världens tredje största skatteparadis, Caymanöarna, i oktober förra året avlistades. 

Lika inkonsekvent agerar S- och MP-regeringen när det gäller ett annat EU-förslag som syftar till att stoppa skatteflykten, den så kallade land-för-land-rapporteringen.

I EU-parlamentet röstar S och MP ja till att större företag ska tvingas redovisa sina vinster inte bara i det land där huvudkontoret är registrerat utan i alla länder som de verkar i.

På regeringsnivå, däremot, går finansministern tvärtemot den linjen och tycker absolut inte att företag ska behöva redovisa mer än vad de gör i dag. Hur går det ihop? 

Något förvånande röstade även Centern och Liberalerna för resolutionen i EU-parlamentet, trots partiernas förkärlek för riskkapitalbolag inom välfärdssektorn och skattesänkningar för de rikaste på hemmaplan.

I likhet med S och MP stöder de också Magdalena Anderssons linje i ministerrådsförhandlingarna.

Den mörkblå högern är mer konsekvent i sin motvilja att bekämpa skatteflykt. Moderaterna och Kristdemokraterna i EU-parlamentet hjälpte till att rösta ner ändringsförslaget om att även europeiska skatteparadis rimligtvis bör finnas med på EU:s skatteparadis och avstod i slutomröstningen. 

Sverigedemokraterna vill göra allra minst för att motverka skatteflykt.

I EU-parlamentets omröstning röstade de nej till såväl ändringsförslaget som till resolutionen i sin helhet.

Sedan länge befinner sig partiet också långt ut på den högra kanten vad gäller den ekonomiska politiken hemma i Sverige.

För alla som tycker att kampen mot skatteflykt är en viktig fråga, lägg detta på minnet.

Vänsterpartiet är faktiskt det enda svenska partiet som konsekvent agerar för tuffare tag mot de stora skattesmitarna.