På infektionsavdelningen på Danderyds sjukhus i Stockholm sa 45 personer upp sig under 2020.

Det motsvarar 80 procent av personalstyrkan, berättar Josefine Lundqvist, sjuksköterska och fackligt ombud för Vårdförbundet.

– Betydligt fler sa upp sig under 2020 än tidigare år och vi har fortfarande vakanta tjänster. Men få lämnar yrket, de allra flesta söker sig till andra avdelningar eller arbetsplatser för bättre arbetstider och bättre arbetsmiljö, säger hon.

Josefine Lundqvist, sjuksköterska och fackligt ombud för Vårdförbundet.

I en enkätundersökning gjord av Novus på uppdrag av Vårdförbundet framgår att många sjuksköterskor är fortsatt missnöjda med arbetsmiljön under pandemin.

Bland annat handlar det om stress över prioriteringar mellan patienter.

Av fler än 700 svarande anser fyra av tio att de har fått högre arbetsbelastning. Detta kan delvis förklaras av ökad sjukfrånvaro bland personalen.

Siffrorna visar också att en av fyra har övervägt att byta jobb på grund av pandemin.

En som har gjort just detta är sjuksköterskan Sofia Kraft. I september sa hon upp sig från sin tjänst på Sundsvalls sjukhus.

Hon var anställd på medicinmottagningen men blev omplacerad till covid–avdelning.

Efter missnöje med arbetsmiljön och regionens hantering av personalen under pandemin bestämde hon sig för att söka sig vidare.

– Nu jobbar jag som distriktssköterska på en vårdcentral och det finns många fördelar med det. Jag styr min arbetstid och jobbar mer självständigt, säger Sofia Kraft.