Jag hade inte hört talas om Chobani förr.

Det är tydligen ett företag i USA som specialiserat sig på att sälja grekisk yoghurt. Det är egentligen helt ointressant.

Det som däremot är intressant är att företaget gjort något annorlunda under dessa coronatider.

Affärstidningen Wall Street Journal skriver att Chobani höjt minimilönen för de anställda, från 13 till 15 dollar i timmen.

De hoppas att högre löner ska leda till högre vinst och detta i en tid då de kan välja och vraka bland arbetslösa.

Det låter kanske märkligt men ekonomerna Ray Fisman och Michael Luca har upptäckt fler bolag som agerat på samma sätt.

Den som blickar bakåt kan också se att sambandet mellan löner och vinst inte är så enkelt som vi ofta föreställer oss. 

Det har forskats en hel del om det. Hur lönens storlek påverkar oss. Det är extremt svårt område att ge sig in i. Människor är ju som bekant helt oförutsägbara. Vad som gäller i en situation fungerar inte i en annan.

Den som snålar med lönerna betalar också ett pris.

Men det finns flera studier som visar att företag som höjer lönerna under kristider kan köpa lojalitet. De anställda ser hur världen krisar utanför och samtidigt så känner de att arbetsgivaren satsar på dem. Det här kan i sin tur leda till att de anstränger sig hårdare och produktionen ökar. 

Det är inga nya tankar.

1914 testade Henry Ford detta. Han erbjöd sina anställda dubbelt så hög lön jämfört med de närliggande fabrikerna. Dessutom behövde Fords bilarbetare endast jobba åtta timmar per dag, istället för tio.

Resultatet blev så klart en lång ringlande kö när företaget ville anställa. Ford kunde då välja duktiga medarbetare och de som fick jobb där ansträngde sig hårt för att behålla arbetet.

Ekonomerna hänvisar till nyare forskning som visar att detta i allra högsta grad även gäller i dag. Men på samma sätt som ett lönepåslag kan höja motivationen kan en frusen eller sänkt lön leda till motsatsen.

Låga löner, leder till lägre vinst. Så visade det sig, enligt en annan studie, vara på ett amerikanskt telefonförsäljningföretag där de anställdas löner sänktes.

Men vad ska företagen göra då pengarna sinar, kunderna uteblir och det gäller att vända på varenda krona för att betala elräkningen?

Ibland finns det inga andra alternativ än att skära i lönerna, skriver Ray Fisman och Michael Luca i Wall Street Journal.

Samtidigt påpekar de att i kristider är det extra viktigt att kunna hålla ögonen både på intäkter och utgifter. För den som snålar med lönerna betalar också ett pris.