Med annonserna vänder sig Transports avdelningar i hamnarna samt fyra avdelningar i södra Sverige direkt till medlemmarna i Kommunal och IF Metall.

De båda förbunden valde i december att skriva under överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om anställningstryggheten, trots att LO hade avvisat den.

– Vi vill väcka diskussion om anställningstryggheten. För vi är oroliga på riktigt, säger Linda Svensson, ombudsman vid Transports avdelning 12 i Malmö.

Gummiverkstäder, bensinstationer, åkerier, taxibolag och andra företag på Transports område har i många fall en handfull anställda, eller färre.

– Då är redan de två undantag från turordningen vid uppsägning som finns i dag ett jätteproblem, säger Linda Svensson.

Linda Svensson har hört arbetsgivare öppet deklarera att de använder undantagen för att behålla de två sist anställda vid företaget därför att de har lägst lön.

Mellan raderna har arbetsgivare också låtit förstå att de senast anställda får behålla jobbet därför att de inte är sjuka lika ofta som sina äldre kollegor.

– Om vi får ännu fler undantag, så finns i praktiken ingen reglering av turordningen vid uppsägning i de små företagen, säger Linda Svensson. Det finns ingenting kvar att förhandla om.

Annonsörerna är skeptiska till i princip alla delar av uppgörelsen om anställningstryggheten.

Möjligheten att studera med 80 procent av lönen kallar de ”ett friår light”, som inte väger upp arbetsgivarnas ökade möjligheter att välja vem de vill säga upp.

– Fortbildning är viktigt. Men det är arbetsgivarens ansvar, säger Linda Svensson, som fortsätter:

– Är det verkligen klokt att lägga skattemedel på utbildning för människor som har en anställning? Jag skulle hellre stärka Arbetsförmedlingen och utbildningsstödet för arbetslösa.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall, tror att annonsörerna inte har förstått las-uppgörelsen.

– Även i fortsättningen ska arbetsgivaren stå för kompetensutveckling som du behöver på din arbetsplats, säger Veli-Pekka Säikkälä.

– Med uppgörelsen får den som inte trivs på sitt nuvarande jobb, kanske därför att det är monotont eller lågt betalt, en verklig möjlighet att utbilda sig till ett bättre jobb. Det är en frihetsreform för LO-förbundens medlemmar.

Kan du förstå att fler undantag från turordningen är extra känsligt i branscher med många små företag?
– Ja, svarar Veli-Pekka Säikkälä. Å andra sidan finns redan två undantag, att det blir tre gör inte så stor skillnad. Jag skulle gärna ta bort undantagen över huvud taget, men det finns inte majoritet i riksdagen för det.

De sex avdelningar som står bakom annonserna har förankrat sitt initiativ ”minst i avdelningsstyrelsen”, enligt Linda Svensson. I avdelning 12 har även avdelningens representantskap ställt sig bakom annonseringen.

Transports ordförande Tommy Wreeth säger till tidningen Transportarbetaren att avdelning 12 kontaktade honom före jul om uttalandet.

– Att jag skulle överväga att stoppa eller påverka ett sådant lokalt initiativ finns inte på världskartan för mig. Jag var dock inte delaktig i utformningen och har inte själv undertecknat dokumentet, säger Tommy Wreeth till tidningen.