I snitt var alla försäkrade under 2020 hemma med sjukpenning i 9,3 dagar. Året innan låg snittet på 9,4. 

Försäkringskassan konstaterar nu i en rapport om pandemins konsekvenser på sjukförsäkringen att nästan dubbelt så många sjukfall som året innan startades under mars och april.

Därefter har ökningen varit mindre kraftig, men nivån har fortsatt vara högre än 2019.

Ändå har alltså inte snittet för hur många dagar alla försäkrade har sjukpenning ökat.

Försäkringskassan skriver i rapporten att covid-relaterade sjukfall i de flesta fall blir korta.

De uppges därför har utgjort en begränsad andel av de pågående sjukfallen och inte haft någon större påverkan på tendensen att den sammantagna sjukfrånvaron minskar.

Arbetet har tidigare också rapporterat om att antalet personer som får avslag på fortsatt sjukpenning efter 180 dagar ökade kraftigt under förra året. I den gruppen hölls alltså antalet sjukskrivningsdagar nere. 

Allt fler har nekats sjukpenning efter 180 dagar sedan flera år tillbaka, men ökningen tog ett nytt språng i våras. Det sammanföll med att Försäkringskassan införde nya kontroller.

Efter just 180 dagar ökar regelverket kraven för att man ska ha rätt till sjukpenning, man väntas då vara beredd att ta andra jobb än sitt tidigare om man inte klarar att gå tillbaka dit.

Sjukpenning får man via Försäkringskassan, vanligen efter att först ha varit hemma i två veckor med sjuklön från arbetsgivaren.

Statistiken över antalet sjukpenningdagar mäter alltså inte all sjukfrånvaro från jobbet, utan just dagarna med sjukpenning.

Tidigare arbetade Försäkringskassan mot ett kritiserat mål som var uppsatt av regeringen. Till just slutet av 2020 skulle man få ner sjukpenningtalet till 9,0.

Nu landade man en bit över den nivån, men målet plockades också bort i maj 2019. Det ändrades då till en formulering om att sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg.