Enligt Arbetsmiljöverket inträffade 25 dödsfall i arbetsrelaterade olyckor under 2020. Det är det lägsta antalet sedan statistiken inleddes.

Enligt Gustav Sand Kanstrup som leder Projekt Nollvision på Arbetsmiljöverket är coronapandemin den uppenbara orsaken till de låga siffrorna.

Fler permitteringar, färre resor, mer hemarbete och minskad produktion har påverkat siffrorna.

Det är främst branscher som kontorsarbeten, handel, kultur och liknande som har påverkats i positiv riktning när det gäller dödsolyckor.

Men det finns ett otäckt faktum som har haft svårt att tränga igenom i mediabevakningen.

Det är att dödsolyckorna i en rad arbetaryrken inte alls har påverkats. Inom bygg, skog och jordbruk, transport och tillverkningsindustri syns ingen förändring alls.

Och det är oroväckande.

Trots att coronapandemin även har påverkat dessa sektorer ligger antalet dödsolyckor alltså kvar på samma nivåer som tidigare.

Det betyder att vi under 2020 inte på något sätt kom närmare den nollvision för olyckor i arbetslivet som infördes år 2016.

Samma hemska skäl för att gå vidare med arbetet mot dödsolyckor som funnits tidigare finns alltså även under 2021.

I den stora kartläggning som Arbetsmiljöverket genomförde förra året föreslogs större satsningar på utbildning om arbetsmiljöfrågor inom yrkespraktik och på yrkeslinjer.

Och visst är utbildning viktigt, men både Arbetsmiljöverket och landets politiker bör också rikta betydligt större uppmärksamhet på vilka maktförhållandena som råder på arbetsplatsen.

Hur maktförhållandet ser ut mellan arbetsgivare och arbetstagare är av betydligt större vikt än vad Arbetsmiljöverket verkar inse.

Att en ung tillfälligt anställd man kunde skickas ned i ett lastrum utan syre som i den uppmärksammade dödsolyckan i Oxelösunds hamn 2018 berodde i första hand varken på bristande kunskap – faran var känd – eller på någon ”machokultur” som borgerliga ledarskribenter gärna vill bortförklara dödsolyckor i arbetaryrken med.

Dödsolyckan berodde på ett ojämnt maktförhållande mellan den 20-årige mannen och den chef som sa åt honom att gå ned.

Dödsolyckorna fortsätter och myndigheten måste bli bättre på att lyfta hur maktbalansen påverkar dessa siffror.

Politiskt har Centern och Liberalerna dessutom anslutit sig till högerns linje att minska skyddsombudens inflytande vilket ytterligare rubbar maktbalansen. 

Och som siffrorna visar, antalet dödsolyckor i många arbetaryrken sjunker inte alls.