Mannen öppnade balkongdörren och klev ut, som han gjort på husets övriga våningar.

På grund av mörkret hade han pannlampa, men han såg ändå inte att det fanns en betydande skillnad vid den här dörren: ingen balkong var monterad utanför.

Klivet avslutades med fyra meters fall mot en grusplan och mannen fick skador i bland annat bröstet och en höft.

Olyckan inträffade i januari 2017, på ett lägenhetsbygge i Halmstad. Mannen höll på med fogningsarbete mellan fasad och balkonger. Han var anställd hos en underentreprenör till det företag som nu dömts för olyckan.

I slutet av december 2020 dömdes företaget som anlitat mannens arbetsgivare att betala 250 000 kronor i företagsbot.

Tingsrätten slår fast att man inte gjort tillräckligt för att förhindra olyckan.

Möjliga åtgärder hade varit dels att spärra av tydligare och dels att informera om att balkong saknades vid vissa dörrar.

Även vid en olycka i maj 2017 skadades en man som skulle göra fogningsarbete och var anställd hos en underentreprenör på ett bygge.

Han skulle foga dörrkarmar vid ett transformatorutrymme i ett p-hus utanför Göteborg och fick ström genom kroppen, vilket ledde till bland annat brännskador.

I februari förra året dömde tingsrätten totalentreprenören för p-husbygget att betala 400 000 kronor i företagsbot, mannen hade inte fått tillräcklig information om att han skulle jobba i ett högspänningsområde.

Byggbolaget överklagade, men i mitten av december fastslog hovrätten för Västra Sverige domen.

Under december dömdes även ett företag som tillverkar korv att betala 225 000 för arbetsmiljöbrott.

En anställd skadade handen då hon skulle reda ut trassel i en maskin som paketerade och etiketterade korv.

Maskinen saknade skydd som borde funnits där.