Det var den första dagen på det nya året som dödsolyckan skedde.

En person som var besättningsmedlem på ett fartyg befann sig på Stockholms reparationsvarv på Beckholmen vid Djurgården i Stockholm. 

Personen ska enligt den anmälan som varvet gjort till Arbetsmiljöverket ha fallit från en så kallad dockvall ner i den djupa torrdockan.

En torrdocka ser ut som en bassäng och har en öppning mot vattnet, där fartyg åker in och sedan torrsätts genom att vattnet pumpas ut. Därefter ligger de kvar för att kunna underhållas.

Olyckan ska ha skett på nyårsdagen, men personen hittades först på morgonen dagen efter. Personen var inte anställd av Stockholms reparationsvarv, utan på ett fartyg som fanns på varvet. 

Åklagaren Gunnar Jonasson på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål utreder olyckan som arbetsmiljöbrott.

Polisens tekniker har varit på plats för att utreda olyckan närmare. Likaså ska Arbetsmiljöverket ha besökt platsen under måndagen. 

– Jag kan inte utesluta någonting i dagsläget. Det utreds som arbetsplatsolycka, säger Gunnar Jonasson om vad som kan ligga bakom händelsen.

I förundersökningen ingår bland annat att se om något har brustit i säkerheten på varvet.

Gunnar Jonasson säger att han på grund av den sekretess som gäller under förundersökningen inte kan säga något mer om olyckan.

Lista: Dödsolyckor på jobbet 2021