Region Stockholm, Gävleborg och Västra Götaland hade redan aktiverat det så kallade krislägesavtalet och under tisdagen gjorde även Region Skåne samma sak, efter påtryckningar av Vårdförbundet.

– Detta är vad Vårdförbundet krävt sedan en tid tillbaka och det är bra att Region Skåne har lyssnat på personalen och vidtagit åtgärder som gör en svår bemanningssituation mer hanterbar. För våra sjuksköterskemedlemmar kommer det här inte en dag för tidigt, eftersom de redan arbetar under mycket krävande omständigheter och behöver få ersättning för det enorma extraarbete som nu behöver göras för att vårda coronapatienter i närtid, säger Malin Tillgren, ordförande, Vårdförbundet i Skåne, i ett pressmeddelande.

– Region Skåne har uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Vi hörsammar regionens begäran och har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och i Sobonas föreningsstyrelse, i en skriftlig kommentar.

Ett så kallat krislägesavtal ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att schemalägga längre och fler arbetspass för personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.

Som exempel kan arbetstiden utökas till 48 timmar i veckan och då kan den anställde få 220 procent av lönen per timme.

Vårförbundet tecknade rådande avtal med SKR och Sobona den 26 mars i år.

– Det vi ser nu är en nationell prövning av hälso- och sjukvården, det finns inte ett överskott sjuksköterskor att låna in från andra regioner eftersom de många gånger har det lika tufft. Vårdens nuvarande situation är en konsekvens av en personalpolitik som fått pågå i decennier och som lett till brist på kvalificerad personal, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.