REPLIK. I en debattartikel i Arbetet (9/12) konstaterar Malin Danielsson och Arman Teimouri (L) att en stor andel kvinnor utsätts för våld, hot om våld eller sexuella trakasserier på sina arbetsplatser.

Danielsson och Teimouri skriver att detta är oacceptabelt, kräver ny lagstiftning och lyfter fram tre förslag: ”visselblåsarfunktioner, opartisk effektiv tillsyn på arbetsplatser och en översyn av de regionala skyddsombudens arbeten för att de bättre ska kunna tackla psykosociala problem.” 

Vi välkomnar att L uppmärksammar allvarliga missförhållanden på arbetsmarknaden. Vi kan dock konstatera att deras förslag inte löser problemen.

Liberalernas politik har dessvärre snarare bidragit till de problem de säger sig vilja lösa.

Det är uppenbart att Liberalerna inte förstår grundläggande samband på arbetsmarknaden. 

1.  Det finns ett tydligt samband mellan otrygga anställningar och risken att utsättas för våld, hot och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Otrygga anställningar skapar tysta arbetsplatser där få vågar säga ifrån. Liberalerna har, genom införandet av allmän visstid 2007, bidragit till att öka otryggheten på arbetsmarknaden.

Nu vill de öka den ytterligare genom försämringar i las. Att införa en visselblåsarfunktion hjälper inte någon med en otrygg anställning – de vågar sällan slå larm av rädsla för att förlora jobbet. För att komma till rätta med problemen krävs trygga anställningar. 

Under Alliansregeringen medverkade L till att driva igenom kraftiga nedskärningar inom Arbetsmiljöverket. Vi lever fortfarande med effekterna av detta

Ali Esbati och Ciczie Weidby

2.  Det finns ett tydligt samband mellan fungerande lokal och regional skyddsombudsverksamhet och bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. L vill varken ge mer resurser till skyddsombuden eller utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt – tvärtom.

Att slå sönder det arbetsplatsnära skyddsombudsinstitutet för att införa en ”opartisk” tillsyn är ett stort steg bakåt. För att komma till rätta med problemen krävs mer resurser till skyddsombudsverksamheten och att regionala skyddsombud ges möjlighet att verka på fler arbetsplatser.  

3.  Det finns ett tydligt samband mellan en stark arbetsmiljömyndighet, med förmåga att utöva effektiv tillsyn, och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Under Alliansregeringen medverkade L till att driva igenom kraftiga nedskärningar inom Arbetsmiljöverket. Vi lever fortfarande med effekterna av detta. För att komma till rätta med problemen krävs mer resurser till Arbetsmiljöverket. Också här kommer L till korta.

Det är glädjande att Liberalerna har upptäckt att det finns problem på arbetsplatserna.

Vill de även komma till rätta med problemen krävs omvärdering av den egna politiken.