Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Internationella migrationsdagen uppmärksammas i dag. FN:s arbetsmarknadsorgan ILO beräknar att det finns drygt 160 miljoner migrantarbetare runt om i världen.

På det europeiska byggfacket EFBWW tycker generalsekreterare Tom Deleu att det är en självklarhet att belysa hur migrantarbetare inom byggsektorn lever och jobbar.

– I vår bransch finns det många migrantarbetare. Vi har stor internmigration i EU där människor från södra och östra delarna av Europa åker och jobbar i bland annat Norden, säger Tom Deleu.

Men hur många migrantarbetare som tar byggjobb i Europa är svårt att svara på. I EU är de flesta migranter inom byggsektorn lågutbildade och finns det inget jobb försöker de söka sig vidare till bland annat jordbrukssektorn eller städbranschen.

Sedan invånare i Ukraina, Georgien och Moldavien fick fritt tillträde till Schengen utan visum har de också fått lättare att söka sig utomlands för jobb. Mer än tre miljoner ukrainare beräknas vara migrantarbetare i annat europeiskt land.

De senaste två åren har även fler migrantarbetare utanför EU, från bland annat Thailand och Vietnam, sökt sig till Europa för jobb i byggbranschen.

– Tyvärr behandlas dessa migranter ibland inte bra när det gäller hur mycket de får betalt eller hur de ges möjlighet till bostad.

Har pandemin försämrat deras arbetsförhållanden?
– Ja, på vissa sätt. Under den första nedstängningen i Europa i våras fick vi höra från våra medlemsförbund att migrantarbetare tvingades fortsätta arbeta. Och de som inte jobbade bodde tillsammans i trånga utrymmen som inte var anpassade för smittspridningen.

Tom Deleu berättar att behovet av kvalificerad arbetskraft är stor i många länder. Eftersom många skickliga byggnadsarbetare har lämnat Polen för mer välbetalda jobb i till exempel Storbritannien, Nederländerna eller Sverige, har många ukrainare åkt till Polen för jobb.

– Många arbetare som främst under våren försökte återvända till sina hemländer hade problem med att korsa gränser.

Ser du skillnader i hur byggföretag hanterar pandemin?
– Vi är fortfarande mitt i krisen, men från vad jag har hört från våra medlemsförbund så har företagen hanterat krisen på ett ganska produktivt och konstruktivt sätt. I många länder ser vi att krisen har lett till mer dialog och fler avtal mellan arbetsgivare och fack gällande säkerhetsåtgärder.

Vilka är de största utmaningarna för nästa år?
– När länder stängde ned under våren blev många arbetslösa. För byggindustrin är återhämtningen den största utmaningen. Det är en stor utmaning att riktade stödinsatser leder till trygga och säkra anställningar.

Internationella migrationsdagen

Internationella migrationsdagen infaller den 18 december.

Dagen instiftades av FN år 2000 för att uppmärksamma det ökande antalet migranter i världen.

Samma datum år 1990 antog FN:s generalförsamling konventionen för skydd av migrantarbetare och deras familjers rättigheter.

Drygt 250 miljoner människor är migranter i annat land än de föddes, varav runt 160 miljoner är arbetsmigranter.

Källa: FN