De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad utgör ett stort och växande problem, inte minst i kommunerna.

De skapar otrygghet för såväl anställda som brukare och anhöriga och sänker kvaliteten inom välfärdstjänster där personalkontinuitet är en central kvalitetsfaktor i sig själv.  

Fackförbundet Kommunal har kunnat konstatera ett tydligt samband mellan spridningen av Corona på äldreboenden och andelen otrygga anställningar.

Tyvärr kom inte Kommunals rapport som en chock för någon som är bekant med äldreomsorgens organisation och bemanning. 

Vi kan nu visa på uppseendeväckande siffror avseende anställningsvillkoren för kommunalarbetare i stockholmsregionen.

Kommunerna i landets rikaste region bygger systematiskt sin omsorgsverksamhet på de allra mest otrygga anställningarna.  

Nu gäller det för anständiga kommunpolitiker från alla partier att kliva fram och visa ledarskap. Våra demokratiskt styrda och skattefinansierade organisationer ska inte vansköta vare sig personal eller brukare

Mirja Räihä och Jessica Leiding

LO-distriktet har begärt ut uppgifter från länets alla kommuner avseende visstidsanställda, timavlönade samt deltidsanställda inom fyra kategorier: undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare samt alla anställda inom fackförbundet Kommunals avtalsområde. 

Vi har inkluderat timanställda i grupperna visstidsanställda (med månadslön) och deltidsanställda då de i praktiken delar villkor i dessa avseenden, men de är också särredovisade.

Resultaten förskräcker, framförallt vad gäller andelen med de allra mest otrygga anställningsvillkoren. 

– Av undersköterskorna är 32 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 37 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 64 procent. 

– Av vårdbiträdena är 68 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 76 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 83 procent.

– Av barnskötarna är 34 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 43 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 40 procent.

– Av alla arbetare i kommunerna i länet (inom Kommunals avtalsområden) är 39 procent timanställda. Det motsvarar cirka 30 000 personer. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 48 procent, vilket motsvarar cirka 36 000 personer. Andelen deltidstjänster uppgår till 55 procent, vilket motsvarar cirka 42 000 personer. 

Vi vet sedan tidigare att andelen visstidsanställda och deltidsanställda är betydligt högre inom privat vård och omsorg, vika alltså inte ingår in undersökningen. 

Konsekvenserna för de anställda är uppenbara. Otrygga anställningar och ofrivillig deltid leder till otrygga ekonomiska villkor, sämre hälsa och en ny generation av fattigpensionärer.

För den stora andel av de timavlönade som rings in vid behov, och saknar anställning utanför de timmar de arbetar, är otryggheten total.

Har de inte ett schemalagt pass utgår ingen sjuklön vid sjukdom och tackar man nej till ett pass kanske man inte blir inringd nästa gång. De är vår tids daglönare och de utgör alltså 39 procent av arbetskraften (kommunalarbetare) i länets kommuner. 

Nu gäller det för anständiga kommunpolitiker från alla partier att kliva fram och visa ledarskap. Våra demokratiskt styrda och skattefinansierade organisationer ska inte vansköta vare sig personal eller brukare.

Ingen kommun i undersökningen har lyckats visa på ett acceptabelt arbetsgivarskap.

LO-distriktet har med anledning av detta två enkla krav på länets kommunpolitiker. Vi vill se att varje kommun beslutar om följande mål i fullmäktige: 

1. Heltidstjänster

– Minst 90 procent av personalen inom respektive yrkeskategori ska arbeta heltid 

– Samma krav ställs på företag som bedriver välfärdstjänster på uppdrag av kommunen 

2. Tillsvidaretjänster 

– Minst 90 procent av personalen inom respektive yrkeskategori ska ha en tillsvidaretjänst

– Samma krav ställs på företag som bedriver välfärdstjänster på uppdrag av kommunen 

Läs hela undersökningen här