De med kort anställningstid fick vara kvar, de som jobbat längre fick gå.

Det är en av förklaringarna till varför Transport via fackförbundens juridiska stöd LO-TCO Rättsskydd nu stämmer cateringleverantören Gate Gourmet.

Totalt handlar det om två stämningar som gäller uppsägningar vid olika tidpunkter. 

Transport menar bland annat att Gate Gourmet brutit mot lagen om anställningsskydd genom att inte följa turordningsreglerna. 

– Det är en ganska rörig historia. Bolaget har skött det här väldigt tafatt, säger Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. 

De anställda som berörs jobbar på flygplatserna Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg. Flygbranschen har stukats hårt under coronapandemin och därmed även Gate Gourmets verksamhet. 

När arbetsgivaren sade upp 61 anställda i september ledde det till upprörda reaktioner från facket. Inte bara på grund av uppsägningarna, utan för att man ansåg att bolaget inte följde turordningsregler och därtill sade upp anställda vid olika tillfällen. Det senare kan påverka de anställdas rätt till eventuell återanställning. 

Efter förhandlingar med facket bestämde sig arbetsgivaren för att ta tillbaka uppsägningarna. Det här är den första vändan av uppsägningar där LO-TCO Rättskydd i en första stämning kräver skadestånd för de som blev uppsagda.

Men de anställda fick bara sina jobb tillbaka i teorin. 

Det som hände sedan var nämligen att Gate Gourmet sade upp ungefär samma anställda igen, enligt Annett Olofsson, som hanterar båda stämningarna till Arbetsdomstolen.

Den andra uppsägningsvändan ledde till stämning nummer två. Här kräver man både ogiltigförklaring av uppsägningarna eftersom man menar att det saknas saklig grund och, i andra hand, skadestånd för brott mot turordningsreglerna.

LO-TCO Rättsskydd och Transport menar att den arbetsbrist som Gate Gourmet pekar på inte finns i den utsträckningen bolaget hävdar. Här finns en grundkonflikt som Arbetet tidigare rapporterat om.

I dag gäller två kollektivavtal för olika anställda, ett som tecknats med fackförbundet Transport och ett som tecknats med Hotell- och restauranganställdas förbund, HRF.

Gate Gourmet har i stället velat gå över till enbart HRF-avtalet för samtliga anställda. Det har handlat om att matlagning ska ingå i samtliga tjänster framöver och just den arbetsuppgiften ligger mer hos HRF. 

Här säger både Transport och HRF nej, de vill ha två avtal. De hänvisar också till LO:s organisationsplan som säger att arbetsuppgifter inom lager och lastning hör till Transports avtalsområde. 

Enligt stämningsansökan från LO-TCO Rättsskydd har företaget argumenterat att det råder arbetsbrist på Transports avtalsområde, eftersom de har flyttat över de anställda till HRF:s avtalsområde. 

– Det här är inget som arbetsgivaren bara kan bestämma. Men det har de tyckt. Arbetsgivaren har trott att de helt ensidigt kan flytta över arbete från ett avtalsområde till ett annat. Men så går det ju inte till på svensk arbetsmarknad, säger Annett Olofsson. 

Arbetet har sökt Gate Gourmet utan framgång.